Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
197.152B
Giá trị vốn hóa thị trường
657
Khối lượng
+0.60%
Thay đổi
+5.50%
Hiệu suất Tháng
−13.52%
Hiệu suất Năm
+4.05%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADFEVOLVA HOLDING SA NAMENS-AKTIEN SF -,200.090CHF−1.10%−0.001CHF
Bán
1331297.822MCHF−0.04CHF70
BARNBARRY CALLEBAUT N
1892CHF−0.79%−15CHF
Bán
6.556K12.404M10.452BCHF29.0465.81CHF13.418K
BCLNBARRY CALLEBAUT AG-REG NAMENSAKTIEN SF 7,291903.380CHF−0.69%−13.170CHF
Theo dõi
35.71K10.452BCHF29.1965.81CHF13.418K
EVEEVOLVA N
0.0891CHF−1.00%−0.0009CHF
Bán
301.299K26.846K97.822MCHF−0.04CHF70
GINGIVAUDAN-REG NAMENS-AKTIEN SF 103002.120CHF2.82%82.210CHF
Mua
13.002K27.102BCHF31.5692.83CHF
GIVNGIVAUDAN N
3032CHF3.23%95CHF
Mua
14.034K42.551M27.102BCHF31.7592.83CHF
LISNLINDT N
102400CHF0.49%500CHF
Mua
373.789M24.143BCHF46.802210.07CHF14K
LISNELINDT N 2.LINIE
101300CHF1.00%1000CHF
Mua
3303.9K24.143BCHF46.532210.07CHF14K
LISPLINDT PS
10140CHF1.20%120CHF
Sức mua mạnh
1.152K11.681M24.143BCHF46.02221.01CHF14K
LISPELINDT PS 2.LINIE
10200CHF1.19%120CHF
Sức mua mạnh
1301.326M24.143BCHF
LSPPCHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC INHABER-PART.SCH. SF 1010209.400CHF2.05%204.700CHF
Sức mua mạnh
330.628K24.143BCHF45.95221.01CHF14K