Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
64.293B
Giá trị vốn hóa thị trường
53.711K
Khối lượng
−1.65%
Thay đổi
−11.73%
Hiệu suất Tháng
+21.40%
Hiệu suất Năm
−13.47%
Hiệu suất YTD
           
ARYN ARYZTA N
1.07-4.04%-0.04Bán Mạnh4.429M4730626.971.104B-0.08
BARN BARRY CALLEBAUT N
2210.00-0.09%-2.00Mua7.462K16491020.0012.124B31.6770.0412783.00
HOCN HOCHDORF N
41.551.34%0.55Mua1506232.5087.003M-35.45391.00
LISN LINDT N
103900.00-2.62%-2800.00Bán Mạnh11111532900.0025.489B
LISNE LINDT N 2. LINIE
106900.00-2.29%-2500.00Bán4427600.00
LISP LINDT PS
10230.00-1.82%-190.00Bán2.775K28388250.0025.489B
Tải thêm