Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: chăm sóc cá nhân/gia đình

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, chăm sóc cá nhân/gia đình. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như PROCTER & GAMBLE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như UNILEVER PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PRGPROCTER & GAMBLE
353,058 B CHF148,826 CHF−0,70%50,4226,975,52 CHF+4,97%2,30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UNVBUNILEVER PLC
128,139 B CHF51,004 CHF+0,06%753,3021,342,39 CHF−2,80%3,35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CPACOLGATE-PALMOLIVE
72,242 B CHF86,924 CHF−1,87%20,1730,522,85 CHF+63,03%1,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELAAESTEE LAUDER COS
33,276 B CHF93,649 CHF−1,40%50,7058,391,60 CHF−42,02%2,55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
3AFLALIQUE GROUP SA
305,4 M CHF39,611 CHF−0,39%421,44119,200,33 CHF−73,04%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LLQLALIQUE GROUP N
305,4 M CHF40,0 CHF0,00%1610,27120,370,33 CHF−73,04%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi