Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: máy móc công nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, máy móc công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INTERROLL HLDG AG hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như STARRAGTORNOS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GEGEN ELEC
154,68 B CHF143 CHF+0,70%750,2752,042,75 CHF−59,73%0,15%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GECGE AEROSPACE
154,68 B CHF140,802 CHF+1,05%60,0751,242,75 CHF−59,73%0,15%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AP2APPLIED MATERIALS
154,595 B CHF219,404 CHF−1,09%50,1327,388,01 CHF+18,12%0,65%Sản xuất Chế tạo
Mua
SIESIEMENS AG
129,179 B CHF165,046 CHF−1,55%900,6018,319,01 CHF+21,53%2,76%Sản xuất Chế tạo
Mua
TYIAJOHNSON CTLS INTL
41,248 B CHF63,227 CHF+5,36%16628,352,23 CHF+21,19%2,15%Sản xuất Chế tạo
Mua
AVSASM INTL NV
31,049 B CHF701,012 CHF−2,39%201,6165,4810,71 CHF−14,54%0,42%Sản xuất Chế tạo
Mua
SHRQSCHINDLER-HLDG AG
24,122 B CHF227,188 CHF+0,07%330,6527,138,37 CHF+34,50%1,78%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCHPSCHINDLER PS
24,122 B CHF225,2 CHF−1,57%143,93 K1,8226,908,37 CHF+34,50%1,78%Sản xuất Chế tạo
Mua
SHRSCHINDLER-HLDG AG
24,122 B CHF223,336 CHF−1,24%100,3626,678,37 CHF+34,50%1,79%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCHNSCHINDLER N
24,122 B CHF224,0 CHF−0,88%18,114 K1,2026,758,37 CHF+34,50%1,79%Sản xuất Chế tạo
Mua
AA9ALFA LAVAL AB
15,865 B CHF39,656 CHF−3,75%10529,891,33 CHF+22,80%1,62%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
19VVAT GROUP AG
13,274 B CHF446,373 CHF−3,37%440,5366,926,67 CHF−24,69%1,41%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VACNVAT GROUP N
13,274 B CHF442,6 CHF−2,27%108,6 K1,4466,366,67 CHF−24,69%1,41%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BSIBBE SEMICONDUCTOR
11,468 B CHF161,090 CHF−1,00%190,1977,302,08 CHF−14,42%1,46%Sản xuất Chế tạo
Mua
SIGNSIG GROUP N
6,64 B CHF17,37 CHF−0,46%632,287 K0,8028,340,61 CHF+10,47%2,76%Sản xuất Chế tạo
Mua
1YQASIG GROUP AG
6,64 B CHF17,369 CHF−0,54%6680,6028,330,61 CHF+10,47%2,76%Sản xuất Chế tạo
Mua
BEANBELIMO N
5,461 B CHF444,0 CHF−1,33%23,402 K1,8239,8711,14 CHF+18,41%1,91%Sản xuất Chế tạo
Mua
8RJBELIMO HOLDING AG
5,461 B CHF448,961 CHF−0,88%300,6940,3211,14 CHF+18,41%1,91%Sản xuất Chế tạo
Mua
GFGEORG FISCHER N
5,253 B CHF64,05 CHF−2,44%182,084 K1,4025,102,55 CHF−9,49%2,03%Sản xuất Chế tạo
Mua
GFGEORG FISCHER AG
5,253 B CHF64,698 CHF−0,77%7541,4925,352,55 CHF−9,49%2,03%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUNSULZER N
4,494 B CHF133,0 CHF−1,34%58,578 K1,3419,966,66 CHF−83,85%2,82%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUL1SULZER AG
4,494 B CHF134,437 CHF+1,00%50,1420,176,66 CHF−83,85%2,82%Sản xuất Chế tạo
Mua
4LGLANDIS & GYR GROUP
2,26 B CHF81,220 CHF−1,31%1090,9024,253,35 CHF+32,30%2,87%Sản xuất Chế tạo
Mua
LANDLANDIS+GYR N
2,26 B CHF78,4 CHF−1,38%40,068 K0,7423,413,35 CHF+32,30%2,87%Sản xuất Chế tạo
Mua
INRNINTERROLL N
2,208 B CHF2.675 CHF−2,19%6651,5133,2180,56 CHF−17,86%1,20%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
I3HINTERROLL HLDG AG
2,208 B CHF2.722,120 CHF−0,93%10,2033,7980,56 CHF−17,86%1,20%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AIXAAIXTRON SE
2,202 B CHF21,011 CHF−1,36%800,2315,921,32 CHF+65,71%1,98%Sản xuất Chế tạo
Mua
B5HBURCKHARDT COMPRES
2,072 B CHF610,308 CHF−1,21%10,0422,9326,61 CHF+79,58%1,96%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BCHNBURCKHARDT N
2,072 B CHF611 CHF+0,16%4,814 K1,0622,9626,61 CHF+79,58%1,96%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ARBNARBONIA N
848,829 M CHF12,28 CHF+2,50%105,14 K2,090,00%Sản xuất Chế tạo
Mua
D7GNEL ASA
804,196 M CHF0,474 CHF−17,71%1,823 K0,12−0,03 CHF+66,39%0,00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BYSBYSTRONIC AG
733,131 M CHF354,5 CHF−6,96%4,909 K5,37563,860,63 CHF−96,70%3,39%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HNX1BYSTRONIC AG
733,131 M CHF373,572 CHF−2,40%50,31594,200,63 CHF−96,70%3,39%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KOMNKOMAX N
701,428 M CHF136,8 CHF−1,30%7,189 K0,9016,058,52 CHF+8,21%2,19%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KR8KOMAX HLDG AG
701,428 M CHF137,912 CHF+2,25%110,0816,188,52 CHF+8,21%2,19%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SWTQSCHWEITER N
582,03 M CHF406,5 CHF−0,85%2,598 K0,7821,0919,28 CHF−67,30%3,69%Sản xuất Chế tạo
Bán
RIENRIETER N
487,72 M CHF109,2 CHF+1,30%7,662 K1,197,8513,91 CHF+5.501,53%2,75%Sản xuất Chế tạo
Mua
PMNPHOENIX MECANO N
466,564 M CHF486 CHF−0,82%1860,3010,6445,69 CHF+29,96%3,70%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PMNEPHOENIX MECANO N 2. LINIE
466,564 M CHF496 CHF0,00%841,0010,8645,69 CHF+29,96%3,70%Sản xuất Chế tạo
MIKNMIKRON N
311,122 M CHF19,00 CHF−3,31%25,216 K2,2410,701,78 CHF+86,20%2,63%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SRBGFSTARRAGTORNOS
267,457 M CHF51,053 CHF+9,74%757,087,21 CHF5,08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
STGNSTARRAGTORNOSGR N
267,457 M CHF49,2 CHF−1,20%3,68 K6,776,837,21 CHF5,08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KLINKLINGELNBERG N
152,048 M CHF17,20 CHF−0,29%140,009,281,85 CHF2,33%Sản xuất Chế tạo
STRNSCHLATTER N
26,734 M CHF24,2 CHF−0,82%5000,954,545,33 CHF+22,18%4,13%Sản xuất Chế tạo