Chuyên khoa Y tế (Công nghiệp)

35
Cổ phiếu
806.570B
Giá trị vốn hóa thị trường
40.633K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+1.85%
Hiệu suất Tháng
−8.20%
Hiệu suất Năm
+2.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1RUMEDARTIS HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,2076.198 CHF−2.44%−1.903 CHF251.905K879.757M CHF−0.02 CHF
2U3ALCON AG NAMENS-AKTIEN SF -,0469.655 CHF−0.69%−0.483 CHF
Mua
534835.049B CHF64.391.10 CHF24.389K
6MDMEDACTA GROUP SA106.000 CHF−1.12%−1.203 CHF88482.136B CHF43.132.49 CHF1.341K
7VGSKAN GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 0,0168.899 CHF−2.96%−2.099 CHF
Theo dõi
342.343K1.536B CHF
8KQMEDMIX AG NAMENS-AKTIEN SF -,0117.89 CHF−4.69%−0.88 CHF
Mua
2855.099K744.786M CHF17.091.10 CHF2.036K
ABLABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.102.692 CHF−0.43%−0.448 CHF
Theo dõi
121.232K178.037B CHF28.46
ALCALCON N
69.42 CHF−1.03%−0.72 CHF
Mua
664.263K46.113M35.049B CHF64.401.10 CHF24.389K
CLTNCOLTENE N
76.3 CHF0.00%0.0 CHF
Theo dõi
2.536K193.497K455.93M CHF17.784.29 CHF1.242K
COTNCOMET N
217.5 CHF−0.46%−1.0 CHF
Mua
9.36K2.036M1.699B CHF27.058.08 CHF1.571K
DAPDANAHER CORP 241.388 CHF−4.01%−10.089 CHF
Bán
409.656K177.022B CHF28.259.09 CHF
EZP1COMET HOLDING AG-REG215.899 CHF−2.93%−6.514 CHF
Theo dõi
102.159K1.699B CHF27.538.08 CHF1.571K
FREFRESENIUS SE & CO KGAA INHABER-AKTIEN O.N.26.896 CHF0.76%0.203 CHF
Theo dõi
1.375K36.982K14.952B CHF9.242.82 CHF316.078K
IUI1INTUITIVE SURGICAL INC REGISTERED SHARES DL -,001229.116 CHF−2.09%−4.888 CHF
Bán
184.124K81.122B CHF69.503.45 CHF
L0TGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHARES O.N.63.359 CHF754.752K30.126B CHF
M3ZCOLTENE HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,175.132 CHF−0.99%−0.753 CHF
Bán
13977455.93M CHF17.684.29 CHF1.242K
MEDMEDARTIS N
74.5 CHF0.40%0.3 CHF
Bán
81260.494K879.757M CHF−0.02 CHF
MEDXMEDMIX N
18.00 CHF−0.28%−0.05 CHF
Mua
48.669K876.042K744.786M CHF16.441.10 CHF2.036K
METNMETALL ZUG AG
2050 CHF0.00%0 CHF
Mua
2449.2K918.954M CHF22.3091.93 CHF3.321K
MOVEMEDACTA GROUP N
106.0 CHF−0.75%−0.8 CHF
Sức mua mạnh
2.888K306.128K2.136B CHF42.972.49 CHF1.341K
NDH1METALL ZUG AG-SHS B-REG NAMENS-AKTIEN B SF 252013.020 CHF0.85%16.880 CHF48.052K918.954M CHF21.7191.93 CHF3.321K
OWXYPSOMED HOLDING AG-REG187.992 CHF−2.51%−4.840 CHF
Mua
11882.513B CHF79.392.43 CHF1.831K
PHBNSONOVA HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,05245.614 CHF2.08%5.002 CHF
Mua
204.912K14.361B CHF22.9810.54 CHF16.733K
PHI1KONINKLIJKE PHILIPS NV AANDELEN AAN TOONDER EO 0,2015.998 CHF−3.45%−0.571 CHF
Theo dõi
1362.176K14.141B CHF5.173.41 CHF78.189K
QS51STRAUMANN HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,01131.048 CHF−1.32%−1.758 CHF
Mua
13017.036K20.743B CHF43.433.07 CHF9.054K
SKANSKAN N
66.5 CHF−2.64%−1.8 CHF
Bán
8.468K563.122K1.536B CHF
SOONSONOVA N
243.8 CHF0.29%0.7 CHF
Mua
262.674K64.04M14.361B CHF23.2110.54 CHF16.733K
SOONESONOVA N 2. LINIE
228.6 CHF−3.26%−7.7 CHF
Bán Mạnh
530121.158K14.361B CHF22.5710.54 CHF16.733K
STMNSTRAUMANN N
129.25 CHF−0.65%−0.85 CHF
Mua
263.938K34.114M20.743B CHF42.553.07 CHF9.054K
SYKSTRYKER CORP REGISTERED SHARES DL -,10259.105 CHF9.31%22.067 CHF
Sức mua mạnh
112.85K94.722B CHF41.385.78 CHF
TECNTECAN GROUP AG N
406.0 CHF1.81%7.2 CHF
Sức mua mạnh
21.985K8.926M5.077B CHF48.788.25 CHF3.291K
TENTECAN GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10387.841 CHF−3.48%−13.996 CHF
Bán
31.164K5.077B CHF49.158.25 CHF3.291K
VBSNIVF HARTMANN N
112.5 CHF0.00%0.0 CHF
Bán
1113267.148M CHF36.093.12 CHF331
VBSNIVF HARTMANN HOLDING AG-REG112.012 CHF−2.28%−2.618 CHF17619.714K267.148M CHF36.773.12 CHF331
YPSNYPSOMED HLDG
182.4 CHF−1.08%−2.0 CHF
Theo dõi
4.445K810.768K2.513B CHF75.922.43 CHF1.831K
ZBHZIMMER HLD
112 CHF0.00%0 CHF
Bán
353.92K24.866B CHF111.221.02 CHF