Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như WARTECK N hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SWISS ESTATES AG, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VNAVONOVIA SE
22.461 B CHF29.190 CHF+4.57%3420.983.05%Tài chính
Mua
SPSNSWISS PRIME SITE N
6.482 B CHF83.85 CHF−1.24%109.167 K1.0375.221.11 CHF−82.24%4.05%Tài chính
Theo dõi
SU1NSWISS PRIME SITE
6.482 B CHF84.639 CHF−0.36%30.4875.921.11 CHF−82.24%4.05%Tài chính
Theo dõi
PSPNPSP N
5.137 B CHF112.0 CHF−0.53%60.833 K0.5122.195.05 CHF−25.06%3.44%Tài chính
Mua
P7SPSP SWISS PROPERTY
5.137 B CHF112.292 CHF−0.88%10.0622.245.05 CHF−25.06%3.44%Tài chính
Mua
AZ4NALLREAL HOLDING AG
2.451 B CHF149.656 CHF−2.47%20.2037.933.95 CHF−65.46%4.70%Tài chính
Theo dõi
ALLNALLREAL N
2.451 B CHF149.0 CHF−1.19%20.305 K0.8137.763.95 CHF−65.46%4.70%Tài chính
Theo dõi
MOBNMOBIMO N
1.844 B CHF254.0 CHF−1.17%9.909 K1.1839.526.43 CHF−69.21%3.94%Tài chính
Theo dõi
M1HMOBIMO HLDG AG
1.844 B CHF256.323 CHF+0.49%580.2639.886.43 CHF−69.21%3.94%Tài chính
Theo dõi
IRENINVESTIS N
1.242 B CHF97.6 CHF0.00%3360.46−0.42 CHF−102.70%2.56%Tài chính
Mua
ISNINTERSHOP N
1.18 B CHF124.2 CHF+0.65%4.54 K0.963.9031.85 CHF+109.76%4.43%Tài chính
Bán
ZUGNZUG ESTATES HOLDING AG
864.45 M CHF1695 CHF−2.02%790.9735.7347.44 CHF−67.98%2.60%Tài chính
Theo dõi
HIAGHIAG IMMOBILIEN N
745.673 M CHF74.0 CHF−0.54%2.629 K0.8915.924.65 CHF−55.25%4.19%Tài chính
Mua
PLANPLAZZA N
618.93 M CHF299 CHF0.00%3432.4233.888.83 CHF−74.60%2.68%Tài chính
Theo dõi
FRENFUNDAMENTA REAL ESTATE N
500.546 M CHF16.65 CHF+0.30%1.676 K0.1160.260.28 CHF−72.67%3.30%Tài chính
Theo dõi
WARNWARTECK N
444.263 M CHF1795 CHF−0.55%550.4527.7464.70 CHF−41.62%3.90%Tài chính
Bán
VARNVARIA US PROPERTIES N
373.65 M CHF36.9 CHF0.00%8080.12−12.31 CHF−209.07%12.74%Tài chính
Sức mua mạnh
SFPNSF URBAN PROPERTIES N
311.729 M CHF93.0 CHF−0.43%3010.80973.820.10 CHF−99.21%3.87%Tài chính
Theo dõi
NRENNOVAVEST REAL ESTATE N
259.104 M CHF33.6 CHF+0.30%8600.40−0.51 CHF−113.12%3.72%Tài chính
PEANPEACH PROPERTY N
208.956 M CHF9.21 CHF−0.32%12.182 K0.81−8.83 CHF−161.77%0.00%Tài chính
Mua
P6ZPEACH PROPERTY GRO
208.956 M CHF9.690 CHF+6.72%700.04−8.83 CHF−161.77%0.00%Tài chính
Mua
BRNKBRANICKS GROUP AG
190.281 M CHF2.061 CHF500−0.88 CHF−438.79%32.61%Tài chính
Theo dõi
PPROPROCIMMO GROUP AG
183.333 M CHF4.07 CHF+1.75%32 K5.504.64%Tài chính
ZUBNZUEBLIN IMM N
84.881 M CHF25.6 CHF0.00%1160.1263.440.40 CHF−77.59%3.91%Tài chính
AADMIADMICASA HOLDING A
15.32 M CHF7.00 CHF+16.67%250.01−0.68 CHF−225.36%0.00%Tài chính
SSEANSWISS ESTATES AG
9.444 M CHF2.50 CHF+25.00%3411.050.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SSEAPSWISS ESTATES AG
9.444 M CHF2.41 CHF+77.21%35 K13.610.00%Tài chính
ARONARUNDEL N
3.583 M CHF0.200 CHF+14.29%26.606 K0.50−0.97 CHF−30.57%0.00%Tài chính
MMAXIMAPROMAXIMA IMMOBILI
1.618 M CHF0.40 CHF−2.44%9.237 K0.880.00%Tài chính