Ngân hàng khu vực

Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ZUGER KB N hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như THURGAUER KB PS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CBKCOMMERZBANK AG
18.354 B CHF15.490 CHF+0.13%5.131 K6.768.251.88 CHF1.28%Tài chính
Mua
BCVNBC VAUD N
8.08 B CHF93.35 CHF−0.80%49.255 K0.7817.095.46 CHF4.57%Tài chính
Bán
LUKNLUZERNER KB N
3.44 B CHF69.0 CHF−0.58%8.638 K1.025.6712.17 CHF3.60%Tài chính
Mua
SGKNST GALLER KB N
2.685 B CHF442.5 CHF−1.34%6.766 K1.6212.7834.63 CHF3.79%Tài chính
Theo dõi
GNBNST GALLER KTBK AG
2.685 B CHF455.413 CHF−6.05%201.2713.1534.63 CHF3.79%Tài chính
Theo dõi
ZUGERZUGER KB N
2.417 B CHF8340 CHF−0.71%512.1519.22433.98 CHF2.62%Tài chính
BEKNBEKB / BCBE N
2.338 B CHF250 CHF−1.19%3.059 K1.163.79%Tài chính
CMBNCEMBRA MONEY BANK N
2.118 B CHF71.40 CHF−0.97%37.919 K0.4713.275.38 CHF5.55%Tài chính
Theo dõi
WKBNWALLISER KB N
1.824 B CHF114.5 CHF−1.29%7700.4519.875.76 CHF3.32%Tài chính
VATNVALIANT N
1.753 B CHF109.8 CHF−1.08%12.176 K0.5211.859.26 CHF4.50%Tài chính
Mua
VATVALIANT HOLDING AG
1.753 B CHF110.820 CHF+0.66%200.2911.969.26 CHF4.50%Tài chính
Mua
GRKPGRAUB KB PS
1.343 B CHF1800 CHF+0.56%610.6420.5487.61 CHF2.65%Tài chính
Theo dõi
TKBPTHURGAUER KB PS
504 M CHF127.5 CHF+1.19%1.006 K2.223.2139.74 CHF2.46%Tài chính
Theo dõi
BSKPBASLER KB PS
333.509 M CHF65.4 CHF−0.00%2.412 K0.6915.774.15 CHF4.97%Tài chính
HBLNHYPO LENZB N
303.182 M CHF4240 CHF+0.47%311.7714.41294.30 CHF2.84%Tài chính
GLKBNGLARNER KB N
286.2 M CHF21.4 CHF+0.94%4.015 K0.4711.431.87 CHF5.19%Tài chính
Bán
BCJBC JURA N
182.705 M CHF61.0 CHF0.00%3001.8113.804.42 CHF2.87%Tài chính