Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Investment Banks/Brokers

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Investment Banks/Brokers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
020030020030
5.37 TWD−0.92%282K0.40Tài chính
2820CHINA BILLS FINANCE CORP
14.75 TWD0.00%587.67K1.0419.809B TWD16.460.90 TWD−10.06%3.39%Tài chính
2855PRESIDENT SECURITIES
19.95 TWD−0.99%2.28M1.2729.335B TWD10.901.83 TWD+132.60%1.94%Tài chính
2885YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
27.20 TWD+0.37%15.377M1.08343.874B TWD13.671.99 TWD2.91%Tài chính
Theo dõi
2889IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
12.10 TWD0.00%2.974M0.7441.588B TWD24.780.49 TWD−23.24%0.00%Tài chính
Mua
5864CONCORD INTERNATIONAL SECURITIES CO
16.60 TWD−0.30%605.419K0.735.136B TWD6.552.53 TWD1.15%Tài chính
6005CAPITAL SECURITIES
16.50 TWD+0.61%4.975M1.4935.603B TWD9.311.77 TWD+131.91%2.38%Tài chính
6015HORIZON SECURITIES CO LTD
10.75 TWD−0.46%783.798K1.023.794B TWD0.00%Tài chính
6016CONCORD SECURITIES CORP
14.50 TWD+0.35%2.243M0.828.59B TWD7.811.86 TWD+191.86%0.00%Tài chính
6021GOOD FINANCE SECURITIES CO LTD
15.05 TWD+1.35%52.711K2.984.584B TWD39.770.38 TWD+9.68%2.02%Tài chính
6023YUANTA FUTURES CO LTD
63.3 TWD+0.16%25.776K0.2918.327B TWD10.546.00 TWD+83.28%3.96%Tài chính
6024CAPITAL FUTURES CORP.
51.7 TWD+0.19%163.054K0.6610.859B TWD10.804.78 TWD+58.19%5.85%Tài chính
6026GRAND FORTUNE SECURITIES CO LTD
13.05 TWD+0.38%2.302M1.555.15B TWD8.17%Tài chính
6027RELIANCE SECURITIES CO LTD
11.00 TWD−1.79%27.003K1.691.554B TWD9.151.20 TWD−50.02%0.00%Tài chính