AKBANK AKBNK

AKBNK BIST
AKBNK
AKBANK BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
Akbank TAS là ngân hàng thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trong các lĩnh vực: Ngân hàng Bán lẻ; Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Đầu tư-Hợp tác, Ngân hàng Cá nhân và Kho bạc. Lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ cung cấp các dịch vụ bán lẻ như tài khoản tiền gửi, cho vay tiêu dùng, dịch vụ quản lý tài sản và các dịch vụ khác. Lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng SME cung cấp các giải pháp và dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, ví dụ như Khoản vay vốn lưu động có Kỳ hạn (Term Loan - TL) và Ngoại tệ (Foreign Currency - FC) và các dịch vụ khác cho các khoản đầu tư, tài trợ ngoại thương và các dịch vụ quản lý tiền tệ và các dịch vụ khác. Các khoản cho vay tài chính dự án được cung cấp trong phạm vi của lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư. Trong phạm vi Ngân hàng Cá nhân, Ngân hàng phục vụ các khách hàng có thu nhập cao. Lĩnh vực Kho bạc thực hiện các giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn TL và FC, trái phiếu kho bạc, các giao dịch trái phiếu trong khu vực tư nhân và các dịch vụ khác.