Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

164
Cổ phiếu
352.459B
Giá trị vốn hóa thị trường
341.244K
Khối lượng
−1.52%
Thay đổi
−7.52%
Hiệu suất Tháng
−12.88%
Hiệu suất Năm
−3.23%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0CXQTITANIUM OYJ NPV16.05 EUR0.95%0.15 EUR
Mua
348 EUR144.999M GBP1.00 GBP
0DK7EQ OYJ NPV20.05 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
41822 EUR709.901M GBP23.250.80 GBP94
0FREQUEST FOR GROWTH NPV5.480 EUR−1.44%−0.080 EUR
Bán Mạnh
100548 EUR86.627M GBP−1.22 GBP
0HA8CORPORACION FINANCIERA ALBA EUR145.60 EUR0.16%0.05 EUR
Mua
43819.973K EUR2.402B GBP6.166.55 GBP
0HAQAFFILIATED MANAGERS GROUP COM STK USD0.01135 USD−2.63%−4 USD
Bán
152.024K USD3.989B GBP5.2625.07 GBP3.95K
0HHPARES CAPITAL CORP COM STK USD0.00117.348 USD−0.06%−0.010 USD
Bán
1.834K31.817K USD7.584B GBP14.731.01 GBP2.55K
0HO6BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP COM STK USD0.0013.310 USD0.00%0.000 USD
Bán
00 USD197.242M GBP70.880.04 GBP
0IVRGLADSTONE INVESTMENT CORPORATION COM STK USD0.00112.820 USD−0.70%−0.090 USD
Bán
1491.91K USD353.094M GBP9.021.19 GBP69
0IZ6GOLUB CAPITAL BDC INC COM USD0.00112.6 USD−1.82%−0.2 USD
Bán Mạnh
6728.487K USD1.808B GBP18.960.56 GBP
0J4MHERCULES CAPITAL INC COM USD0.00112.348 USD−0.48%−0.060 USD
Bán
2.747K33.92K USD1.384B GBP16.430.64 GBP100
0JR9REINET INVESTMENTS SCA ORD NPV17.9 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00 EUR2.981B GBP
0JXQMAIN STREET CAPITAL CORPORATION COM STK USD0.0138.995 USD−0.76%−0.300 USD
Bán
1335.186K USD2.543B GBP12.222.67 GBP91
0KH0PENNANTPARK FLOATING RATE CAP LTD COM USD0.00110.28 USD0.19%0.02 USD
Bán
1.299K13.354K USD419.641M GBP−0.22 GBP
0KNYPRICE T ROWE GROUPS COM STK USD0.20108.94 USD−0.67%−0.74 USD
Bán
1.48K161.239K USD20.022B GBP16.415.58 GBP7.868K
0KO5PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM USD0.0171.0 USD−2.99%−2.0 USD
Bán
1007.081K USD14.162B GBP3.8815.87 GBP19.3K
0L7OSLR INVESTMENT CORP COM USD0.0114.6 USD−1.61%−0.2 USD
Bán
60875 USD653.466M GBP43.040.29 GBP
0N5ZALTAMIR EUR627.000 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
14378 EUR858.18M GBP−0.65 GBP
0NC5INVESTOR AB SER'A'NPV204.0 SEK0.23%0.5 SEK
Bán
24.576K5.014M SEK47.956B GBP−1.92 GBP18.224K
0NDPMLP SE NPV4.780 EUR−1.55%−0.075 EUR
Bán
198946 EUR463.478M GBP10.900.39 GBP
0OPJABC ARBITRAGE EUR0.0166.06 EUR1.40%0.08 EUR
Bán
7.347K44.549K EUR313.729M GBP12.230.43 GBP
0QKWTALENTHOUSE AG CHF0.10 (REGD)0.0255 CHF0.00%0.0000 CHF
Bán
1.378K35 CHF20.021M GBP
0QOCHBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG CHF19.60 'A' (REGD)
Quỹ ETF
203 CHF−2.15%−4 CHF
Bán Mạnh
696141.635K CHF1.249B GBP−65.29 GBP
0QOQPARTNERS GROUP HLG AG CHF0.01 (REGD)824.5 CHF−0.54%−4.5 CHF
Bán
9.615K7.928M CHF19.129B GBP21.5934.51 GBP1.705K
0QZZBLACKROCK INC COM STK USD0.01644.8 USD−1.33%−8.7 USD
Bán
176113.476K USD78.838B GBP19.2428.48 GBP19.8K
0R25PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM STK USD0.0016.785 USD−1.74%−0.120 USD
Bán
25170 USD2.226B GBP87.070.11 GBP
0R7TTINC COMM VA NPV12.16 EUR−0.54%−0.06 EUR
Bán Mạnh
1722.092K EUR388.488M GBP15.720.69 GBP
0RF6TAALERI OYJ NPV10.16 EUR−0.97%−0.10 EUR
Bán
1081.097K EUR252.5M GBP14.510.64 GBP106
0RGBINVESTMENT AB ORESUND NPV115.6 SEK0.87%1.0 SEK
Bán
18321.155K SEK409.365M GBP−2.91 GBP6
0RKKVOLATI AB NPV90.2 SEK1.31%1.2 SEK
Bán
29926.963K SEK554.379M GBP20.030.35 GBP1.892K
0RL4CATELLA AB SER'B'NPV35.90 SEK1.42%0.50 SEK
Bán
28610.267K SEK248.634M GBP6.560.45 GBP501
0RP0TIKEHAU CAPITAL SCA EUR1224.20 EUR−2.57%−0.65 EUR
Bán
10.904K264.038K EUR3.624B GBP13.991.62 GBP742
0RPWJANUS HENDERSON GROUP PLC ORD USD1.5025.6 USD1.56%0.4 USD
Bán
67817.31K USD3.447B GBP12.171.72 GBP2.181K
0RT6FRANKLIN RESOURCES INC COM STK USD0.1025.835 USD−2.13%−0.565 USD
Bán
1.797K46.423K USD10.704B GBP13.431.63 GBP9.8K
0RWMBITCOIN GROUP SE NPV23.60 EUR−4.45%−1.10 EUR
Mua
3869.11K EUR103.749M GBP124.680.17 GBP28
0SAYDWS GROUP SE NPV27.50 EUR−2.35%−0.66 EUR
Bán
21.767K598.593K EUR4.848B GBP9.482.63 GBP3.657K
0UANINVESCO LTD COM STK USD0.2014.786 USD−4.83%−0.750 USD
Bán
1902.809K USD5.569B GBP10.451.24 GBP8.611K
0Z1WKKR & CO INC COM NPV CLASS A48.74 USD−4.72%−2.42 USD
Bán
281.365K USD35.071B GBP−1.12 GBP4.5K
3IN3I INFRASTRUCTURE ORD NPV
Quỹ ETF
311.0 GBX−0.16%−0.5 GBX
Bán
1.439M447.456M GBX2.869B GBP6.930.45 GBP
AADVALBION DEVELOPMENT VCT ORD GBP0.01
Quỹ ETF
89.5 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX115.557M GBP15.380.06 GBP0
AAEVALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
121 GBX0.00%0 GBX
Mua
00 GBX113.095M GBP24.640.05 GBP0
AATGALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
74.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX123.043M GBP16.700.04 GBP0
AAVCALBION VCT ORD GBP0.01
Quỹ ETF
47.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX62.043M GBP11.640.04 GBP0
ABDNABRDN PLC ORD GBP0.1396825396202.5 GBX−2.92%−6.1 GBX
Bán
3.925M794.76M GBX3.972B GBP−0.28 GBP
ADVTADVANCEDADVT LIMITED ORD NPV (DI)75.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
95.028K7.127M GBX99.9M GBP−0.06 GBP
AJBAJ BELL PLC ORD GBP0.000125336.8 GBX−1.06%−3.6 GBX
Bán
331.905K111.786M GBX1.385B GBP29.990.11 GBP
AMATAMATI AIM VCT PLC ORD GBP0.05
Quỹ ETF
113 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX170.116M GBP−0.63 GBP0
APAXAPAX GLOBAL ALPHA LTD ORD NPV
Quỹ ETF
160.4 GBX−0.25%−0.4 GBX
Bán
549.245K88.099M GBX787.726M GBP−0.19 GBP
APEOABRDN PRIVATE EQTY OPPS TST PLC ORD GBP0.002
Quỹ ETF
433 GBX−0.46%−2 GBX
Bán
58.654K25.397M GBX665.72M GBP4.660.93 GBP
ARIXARIX BIOSCIENCE PLC ORD GBP0.00001107.5 GBX−1.83%−2.0 GBX
Bán Mạnh
86.715K9.322M GBX138.869M GBP−0.43 GBP
ASHMASHMORE GROUP ORD GBP0.0001235.0 GBX−2.25%−5.4 GBX
Bán
1.057M248.505M GBX1.552B GBP45.360.06 GBP309
ASTOASSETCO PLC ORD GBP0.0162.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
18.227K1.13M GBX87.426M GBP−0.07 GBP
BBGIBBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE S.A. ORD NPV (DI)
Quỹ ETF
146.0 GBX−0.14%−0.2 GBX
Bán
680.4K99.338M GBX1.041B GBP8.260.18 GBP25
BMDBARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD GBP0.10
Quỹ ETF
59.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX205.656M GBP0
BOOKLITERACY CAPITAL PLC ORD GBP0.001398 GBX0.25%2 GBX
Mua
11.248K4.465M GBX238.2M GBP6
BRHBRAVEHEART INVESTMENT GROUP ORD GBP0.027.75 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
21.1K163.525K GBX4.939M GBP−0.03 GBP
BRKBROOKS MACDONALD GROUP ORD GBP0.011760 GBX−1.12%−20 GBX
Bán Mạnh
6.232K10.968M GBX275.595M GBP13.501.36 GBP
BSCBRIT SML COMP VCT2 ORD GBP0.10
Quỹ ETF
56.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
35.33K1.978M GBX102.422M GBP14.850.04 GBP
BSVBRITISH SMALLER COMPANIES VCT ORD GBP0.10
Quỹ ETF
78.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
544.212K GBX147.342M GBP25.240.03 GBP0
BVTBARONSMEAD VENTURE TRUST PLC GBP0.10
Quỹ ETF
57.0 GBX0.88%0.5 GBX
Theo dõi
83.106K4.737M GBX200.04M GBP
CBPCURTIS BANKS GROUP LTD ORD GBP0.005339 GBX0.59%2 GBX
Bán
801.77K271.8M GBX225.835M GBP−0.05 GBP
CLCCALCULUS VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
62.5 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX32.476M GBP
CRWNCROWN PLACE VCT ORD GBP0.01
Quỹ ETF
31.2 GBX0.00%0.0 GBX
Theo dõi
00 GBX83.477M GBP14.880.02 GBP
CTPECT PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
423 GBX−3.86%−17 GBX
Bán Mạnh
109.869K46.475M GBX308.134M GBP3.091.43 GBP
D467THAMES VENTURES VCT 2 PLC DP67 ORD GBP0.001
Quỹ ETF
14.00 GBX0.00%0.00 GBX
Theo dõi
25K350K GBX51.718M GBP−0.01 GBP0
DNEDUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25
Quỹ ETF
545 GBX−3.56%−20 GBX
Theo dõi
3.843K2.085M GBX71.267M GBP7.770.72 GBP
EMGMAN GROUP PLC (NEW) ORD USD0.0342857142237.6 GBX−1.82%−4.4 GBX
Bán
7.663M1.821B GBX2.822B GBP6.510.38 GBP1.655K
ESOEPE SPECIAL OPPORTUNITIES LTD ORD GBP0.05 (DI)
Quỹ ETF
168 GBX−2.05%−4 GBX
Bán
750125.625K GBX47.528M GBP−1.33 GBP
FKEFISKE ORD GBP0.2567.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX7.979M GBP
FSGFORESIGHT GROUP HLDGS LTD ORD NPV402 GBX0.00%0 GBX
Bán
21.429K8.614M GBX467.41M GBP11.900.34 GBP
FTFFORESIGHT ENTERPRISE VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
58.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX128.11M GBP7.990.07 GBP0
FTSVFORESIGHT SOLAR & TECHNOLOGY VCT PL ORD GBP0.01
Quỹ ETF
4.250 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
26K110.5K GBX2.379M GBP0.33 GBP
FTVFORESIGHT VCT ORD GBP0.01
Quỹ ETF
75.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX168.068M GBP6.010.13 GBP0
FWDFORWARD PARTNERS GROUP PLC ORD GBP0.0136.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
6.895K251.668K GBX49.134M GBP−0.17 GBP
GCPGCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD ORD GBP0.01
Quỹ ETF
87.7 GBX−1.24%−1.1 GBX
Bán Mạnh
1.206M105.76M GBX775.529M GBP5.590.16 GBP0
HANHANSA INVT CO LTD GBP0.01 (DI)
Quỹ ETF
174 GBX0.00%0 GBX
Bán
3.264K567.936K GBX208.8M GBP−0.33 GBP
HANAHANSA INVT CO LTD GBP0.01 A (DI)
Quỹ ETF
174 GBX0.29%1 GBX
Bán
20.817K3.622M GBX208.8M GBP−0.33 GBP
HGTHG CAPITAL TRUST PLC ORD GBP0.025
Quỹ ETF
326.0 GBX−3.26%−11.0 GBX
Bán Mạnh
802.379K261.576M GBX1.492B GBP4.460.76 GBP
HHVHARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
50.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX165.372M GBP−0.35 GBP0
HL.HARGREAVES LANSDOWN ORD GBP0.004787.4 GBX−2.21%−17.8 GBX
Bán
786.048K618.934M GBX3.731B GBP15.200.53 GBP2.042K
HVPDHARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY ORD NPV (USD)
Quỹ ETF
24.15 USD−2.91%−0.75 USD
Bán Mạnh
2.455K59.35K USD1.574B GBP7.732.62 GBP0
HVPEHARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY ORD NPV (USD)
Quỹ ETF
1990 GBX−0.50%−10 GBX
Bán
99.357K197.72M GBX1.574B GBP7.632.62 GBP0
HYGSENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
25.6 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX8.179M GBP−0.11 GBP
ICGTICG ENTERPRISE TRUST PLC ORD GBP0.10
Quỹ ETF
1004 GBX−1.18%−12 GBX
Bán
58.152K58.385M GBX683.422M GBP2.803.63 GBP0
IGVINC & GROWTH VCT ORD GBP0.01
Quỹ ETF
75.0 GBX0.00%0.0 GBX
Theo dõi
14911.175K GBX116.455M GBP
III3I GROUP ORD GBP0.7386361542.5 GBX−2.59%−41.0 GBX
Bán
1.458M2.248B GBX14.918B GBP4.283.71 GBP282
INPPINTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP ORD GBP0.0001
Quỹ ETF
143.2 GBX0.14%0.2 GBX
Bán
2.699M386.544M GBX2.647B GBP7.740.18 GBP0
IPXIMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC ORD GBP0.01772 GBX−5.16%−42 GBX
Bán
114.271K88.217M GBX991.967M GBP18.220.46 GBP
JPELJPEL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV
Quỹ ETF
1.09 USD0.00%0.00 USD
Bán
55 USD22.404M GBP−0.35 GBP
JTCJTC PLC ORD GBP0.01663 GBX−3.91%−27 GBX
Bán
188.131K124.731M GBX968.543M GBP97.050.07 GBP1.3K
JZCPJZ CAPITAL PARTNERS ORD NPV
Quỹ ETF
165 GBX0.00%0 GBX
Mua
00 GBX127.837M GBP3.350.49 GBP
KAYKINGS ARMS YARD VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
20.8 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX102.744M GBP14.890.01 GBP
KWGKINGSWOOD HOLDINGS LTD ORD GBP0.0525.6 GBX0.00%0.0 GBX
Theo dõi
10.477M267.162M GBX55.315M GBP−0.07 GBP292
LIOLIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC ORD GBP0.011044 GBX−1.69%−18 GBX
Bán
109.585K114.407M GBX671.074M GBP14.280.74 GBP200
LMSLMS CAPITAL PLC ORD GBP0.10
Quỹ ETF
25.6 GBX1.99%0.6 GBX
Bán
00 GBX20.666M GBP−0.02 GBP
MATEJPMORGAN MULTI-ASSET GTH & INC PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
94.5 GBX0.53%0.5 GBX
Mua
223.959K21.164M GBX72.83M GBP−0.08 GBP0
MAV4MAVEN INCOME & GROWTH VCT 4 ORD GBP0.10
Quỹ ETF
65.0 GBX0.00%0.0 GBX
Sức mua mạnh
00 GBX87.279M GBP−0.00 GBP0
MIGMOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
68.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX67.462M GBP0
MIG1MAVEN INCOME & GROWTH VCT ORD GBP0.10
Quỹ ETF
41.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00 GBX58.274M GBP−0.01 GBP0
MIG3MAVEN INCOME & GROWTH VCT 3 ORD GBP0.10
Quỹ ETF
52.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX58.414M GBP−0.01 GBP
MIG4MOBEUS INCOME & GROWTH 4 VCT PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
76.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX83.878M GBP−0.01 GBP