Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

169
Cổ phiếu
400.204B
Giá trị vốn hóa thị trường
200.954K
Khối lượng
+0.45%
Thay đổi
+12.68%
Hiệu suất Tháng
+15.09%
Hiệu suất Năm
+15.97%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0DK7EQ OYJ NPV14.30 EUR−0.42%1531.01497.356M GBP20.960.59 GBP−31.07%6.39%Tài chính
Bán
0HA8CORPORACION FINANCIERA ALBA EUR148.65 EUR+0.05%1210.512.512B GBP7.395.65 GBP+113.96%3.26%Tài chính
Mua
0HAQAFFILIATED MANAGERS GROUP COM STK USD0.01138 USD+1.44%230.963.661B GBP4.6724.26 GBP+125.97%0.03%Tài chính
Mua
0HHPARES CAPITAL CORP COM STK USD0.00120.028 USD+0.85%6.846K1.709.017B GBP8.771.87 GBP+36.80%9.78%Tài chính
Sức mua mạnh
0HO6BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP COM STK USD0.0013.895 USD+0.91%1510.78223.617M GBP17.950.18 GBP+4.78%10.31%Tài chính
Bán
0IVRGLADSTONE INVESTMENT CORPORATION COM STK USD0.00114.140 USD+0.57%1.8K2.45379.819M GBP6.221.86 GBP+79.18%6.80%Tài chính
Mua
0IZ6GOLUB CAPITAL BDC INC COM USD0.00114.57 USD−0.11%1.061K1.351.96B GBP9.581.25 GBP+68.97%9.35%Tài chính
Mua
0J4MHERCULES CAPITAL INC COM USD0.00115.400 USD+0.98%1.055K0.531.839B GBP7.711.64 GBP+528.23%10.31%Tài chính
Mua
0JXQMAIN STREET CAPITAL CORPORATION COM STK USD0.0142.080 USD+0.91%1.171K1.072.782B GBP8.534.04 GBP+54.42%6.49%Tài chính
Mua
0K91NORTHERN TRUST CORP COM STK USD1.66680.5 USD+0.80%910.4713.13B GBP15.284.32 GBP3.76%Tài chính
Theo dõi
0KH0PENNANTPARK FLOATING RATE CAP LTD COM USD0.00111.41 USD+1.80%4771.46525.683M GBP16.220.58 GBP+399.01%10.51%Tài chính
Theo dõi
0KNYPRICE T ROWE GROUPS COM STK USD0.2099.04 USD−0.83%7370.9517.736B GBP14.125.75 GBP−19.49%4.86%Tài chính
Bán
0KO5PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM USD0.0175.0 USD+0.55%00.0014.134B GBP12.384.98 GBP−70.56%3.48%Tài chính
Bán
0KU1RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM STK USD0.01105 USD−1.69%230.1317.456B GBP13.186.52 GBP+14.14%1.59%Tài chính
Mua
0L7OSLR INVESTMENT CORP COM USD0.0115.43 USD+0.51%3231.53666.769M GBP11.731.08 GBP+834.90%10.66%Tài chính
Theo dõi
0N5ZALTAMIR EUR623.8 EUR−0.82%121.20731.884M GBP4.62%Tài chính
Theo dõi
0NC5INVESTOR AB SER'A'NPV222.9 SEK+0.24%30.083K1.2152.125B GBP5.762.90 GBP1.98%Tài chính
Mua
0NDPMLP SE NPV5.110 EUR+3.02%4.098K2.23465.702M GBP11.300.39 GBP−24.83%6.04%Tài chính
Sức mua mạnh
0NQKKH GROUP OYJ NPV0.756 EUR−0.53%50.0037.587M GBP−0.11 GBP−132.58%0.00%Tài chính
Mua
0OPJABC ARBITRAGE EUR0.0164.980 EUR−0.29%1.766K0.76252.973M GBP13.620.31 GBP−12.66%8.20%Tài chính
Sức mua mạnh
0QJXEFG INTERNATIONAL AG CHF0.50 (REGD)10.52 CHF+0.78%8.955K1.032.959B GBP14.550.64 GBP4.31%Tài chính
Theo dõi
0QLZBELLEVUE GROUP AG CHF0.10 (REGD)24.35 CHF+7.24%7422.46273.958M GBP16.941.26 GBP−51.15%8.81%Tài chính
0QOCHBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG CHF12.10 'A' (REGD)172.2 CHF−1.09%5170.43Tài chính
0QOQPARTNERS GROUP HLG AG CHF0.01 (REGD)1170.5 CHF+0.76%1.926K0.2627.734B GBP27.8137.02 GBP−0.19%3.19%Tài chính
Mua
0QWBBREDERODE(LUX) NPV94.4 EUR+0.92%9081.482.349B GBP0.91%Tài chính
Mua
0QZZBLACKROCK INC COM STK USD0.01745.0 USD−0.25%4770.0188.067B GBP20.8929.23 GBP−1.77%2.67%Tài chính
Sức mua mạnh
0R25PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM STK USD0.0015.725 USD+0.62%7.022K1.921.851B GBP−0.00 GBP−100.39%12.68%Tài chính
Bán
0R7TTINC COMM VA NPV11.90 EUR+1.28%2.883K5.66366.253M GBP11.820.87 GBP+17.82%0.00%Tài chính
Theo dõi
0RF6TAALERI OYJ NPV8.57 EUR+0.35%3110.60207.693M GBP9.620.77 GBP+0.03%5.26%Tài chính
Mua
0RGBINVESTMENT AB ORESUND NPV101.0 SEK+0.01%1280.33349.664M GBP−0.38 GBP+83.61%6.73%Tài chính
0RKKVOLATI AB NPV104.0 SEK+0.99%2920.46622.895M GBP23.210.34 GBP+1.72%1.75%Tài chính
Mua
0RL4CATELLA AB SER'B'NPV29.60 SEK−0.76%2740.00199.606M GBP17.670.13 GBP−69.00%4.03%Tài chính
Sức mua mạnh
0RP0TIKEHAU CAPITAL SCA EUR1219.90 EUR+0.11%3470.312.941B GBP31.430.54 GBP−53.21%3.52%Tài chính
Sức mua mạnh
0RPWJANUS HENDERSON GROUP PLC ORD USD1.5027.2 USD+1.30%00.003.549B GBP13.461.66 GBP−17.23%5.78%Tài chính
Bán
0RT6FRANKLIN RESOURCES INC COM STK USD0.1025.5 USD−0.59%1730.1310.087B GBP14.801.41 GBP−31.90%4.67%Tài chính
Bán
0RWMBITCOIN GROUP SE NPV23.65 EUR+5.11%240.25102.005M GBP69.420.29 GBP−89.47%0.42%Tài chính
Sức mua mạnh
0SAYDWS GROUP SE NPV31.56 EUR+0.16%2.404K0.405.414B GBP11.822.29 GBP−18.35%6.49%Tài chính
Mua
0UANINVESCO LTD COM STK USD0.2015.150 USD+1.56%8260.785.402B GBP11.631.07 GBP−34.63%5.20%Tài chính
Theo dõi
0Z1WKKR & CO INC COM NPV CLASS A76.48 USD+1.88%5500.4953.057B GBP25.142.49 GBP0.86%Tài chính
Sức mua mạnh
3IN3I INFRASTRUCTURE ORD NPV315.0 GBX−1.41%1.003M1.17Tài chính
AADVALBION DEVELOPMENT VCT ORD GBP0.0184.5 GBX0.00%00.00Tài chính
AAEVALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD GBP0.01117 GBX0.00%00.00Tài chính
AATGALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD GBP0.0169.5 GBX0.00%880.04Tài chính
AAVCALBION VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD GBP0.0146.4 GBX0.00%00.00Tài chính
ABDNABRDN PLC ORD GBP0.1396825396179.00 GBX+1.91%5.342M0.793.146B GBP−0.21 GBP−132.78%8.31%Tài chính
Bán
AJBAJ BELL PLC ORD GBP0.000125309.6 GBX+3.48%1.711M1.811.231B GBP18.730.17 GBP+55.07%2.70%Tài chính
Mua
AMATAMATI AIM VCT PLC ORD GBP0.0586.5 GBX0.00%17.024K1.87Tài chính
ANICAGRONOMICS LIMITED ORD GBP0.0000019.94 GBX+1.02%483.312K0.5197.826M GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
APAXAPAX GLOBAL ALPHA LTD ORD NPV155.8 GBX+2.23%103.066K0.31Tài chính
APEOABRDN PRIVATE EQTY OPPS TST PLC ORD GBP0.002449.0 GBX+0.22%23.372K0.37Tài chính
ARGOARGO GROUP LTD ORD USD0.015.50 GBX0.00%00.002.143M GBP9.820.01 GBP−74.89%0.00%Tài chính
ARIXARIX BIOSCIENCE PLC ORD GBP0.00001112.5 GBX−1.32%121.064K0.79147.504M GBP9.820.11 GBP−53.57%0.00%Tài chính
Theo dõi
ASHMASHMORE GROUP ORD GBP0.0001196.6 GBX+0.36%700.96K0.961.294B GBP16.180.12 GBP−64.52%8.63%Tài chính
Theo dõi
ASTOASSETCO PLC ORD GBP0.0148.5 GBX0.00%108.589K0.5569.1M GBP−0.14 GBP−143.10%2.68%Tài chính
Mua
BBGIBBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE S.A. ORD NPV (DI)129.8 GBX−0.61%515.289K0.47Tài chính
BMDBARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD GBP0.1054.5 GBX0.00%5.896K0.69Tài chính
BOOKLITERACY CAPITAL PLC ORD GBP0.001468 GBX−1.27%7100.17Tài chính
BPMB.P.MARSH & PARTNERS ORD GBP0.10426 GBX0.00%21.069K1.16158.517M GBP6.300.68 GBP+90.39%0.98%Tài chính
Sức mua mạnh
BPTBRIDGEPOINT GROUP PLC ORD GBP0.00005242.4 GBX+0.33%460.296K0.891.922B GBP16.040.15 GBP3.48%Tài chính
Mua
BRHBRAVEHEART INVESTMENT GROUP ORD GBP0.028.26 GBX−2.94%133.448K4.305.416M GBP3.630.02 GBP−93.57%0.00%Tài chính
BRKBROOKS MACDONALD GROUP ORD GBP0.011900 GBX+0.26%3.447K0.23301.073M GBP16.881.13 GBP−9.88%3.96%Tài chính
Sức mua mạnh
BSCBRIT SML COMP VCT2 ORD GBP0.1054.5 GBX0.00%00.00Tài chính
BSVBRITISH SMALLER COMPANIES VCT ORD GBP0.1077.0 GBX0.00%4.211K0.41Tài chính
BVTBARONSMEAD VENTURE TRUST PLC GBP0.1052.5 GBX0.00%19.079K1.91Tài chính
CHRYCHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD NPV69.4 GBX−0.57%535.842K0.54415.415M GBP−0.82 GBP−180.30%0.00%Tài chính
Mua
CLCCALCULUS VCT PLC ORD GBP0.0160.0 GBX0.00%00.00Tài chính
CRWNCROWN PLACE VCT ORD GBP0.0130.2 GBX0.00%00.00Tài chính
CTPECT PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD GBP0.01467 GBX−0.43%45.736K0.72Tài chính
D467THAMES VENTURES VCT 2 PLC DP67 ORD GBP0.00114.0 GBX0.00%00.00Tài chính
DNEDUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25520 GBX0.00%1.57K0.28Tài chính
EMGMAN GROUP PLC (NEW) ORD USD0.0342857142218.7 GBX−0.59%2.288M0.682.576B GBP8.700.25 GBP+52.33%5.68%Tài chính
Mua
ESOEPE SPECIAL OPPORTUNITIES LTD ORD GBP0.05 (DI)160 GBX−1.54%1K2.00Tài chính
FENFRENKEL TOPPING GROUP ORD GBP0.00553.0 GBX0.00%6.7K0.6562.677M GBP28.190.02 GBP+5.62%2.58%Tài chính
FKEFISKE ORD GBP0.2552.0 GBX0.00%40K1.676.147M GBP24.300.02 GBP0.00%Tài chính
FSGFORESIGHT GROUP HLDGS LTD ORD NPV406 GBX+0.25%507.894K5.27470.898M GBP4.96%Tài chính
Sức mua mạnh
FTFFORESIGHT ENTERPRISE VCT PLC ORD GBP0.0162.5 GBX0.00%9120.29Tài chính
FTVFORESIGHT VCT ORD GBP0.0177.5 GBX0.00%5.592K1.52Tài chính
FWDFORWARD PARTNERS GROUP PLC ORD GBP0.0131.0 GBX0.00%00.0041.73M GBP−0.18 GBP0.00%Tài chính
FWTFORESIGHT TECHNOLOGY VCT PLC ORD GBP0.01 FWT100.0 GBX0.00%00.00Tài chính
GCPGCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD ORD GBP0.0167.4 GBX+0.60%608.902K0.50Tài chính
GHEGRESHAM HOUSE ORD GBP0.251105 GBX0.00%322.122K10.90421.971M GBP31.140.35 GBP+47.11%1.45%Tài chính
Theo dõi
GV2OGRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT2 ORD GBP0.00162.0 GBX0.00%0Tài chính
HANHANSA INVT CO LTD GBP0.01 (DI)201 GBX0.00%7.022K1.21Tài chính
HANAHANSA INVT CO LTD GBP0.01 A (DI)189 GBX−0.26%30.656K1.76Tài chính
HGTHG CAPITAL TRUST PLC ORD GBP0.025399.5 GBX+1.14%693.89K1.46Tài chính
HHVHARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.0142.8 GBX0.00%8.53K0.58Tài chính
HICLHICL INFRASTRUCTURE PLC ORD GBP0.0001132.2 GBX−0.15%1.822M0.57Tài chính
HL.HARGREAVES LANSDOWN ORD GBP0.004748.4 GBX+1.27%1.072M0.993.502B GBP10.980.68 GBP+9.07%5.62%Tài chính
Theo dõi
HSDHANSARD GLOBAL PLC ORD GBP0.5043.0 GBX−2.27%63.892K3.7160.525M GBP10.340.04 GBP+16.53%10.11%Tài chính
Sức mua mạnh
HVPDHARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY ORD NPV (USD)28.80 USD+2.13%3.276K1.33Tài chính
HVPEHARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY ORD NPV (USD)2275 GBX+1.11%60.888K0.77Tài chính
HYGSENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC ORD GBP0.0114.5 GBX0.00%00.00Tài chính
ICGTICG ENTERPRISE TRUST PLC ORD GBP0.101200 GBX0.00%17.053K0.27Tài chính
IGVINC & GROWTH VCT ORD GBP0.0165.5 GBX−2.24%4430.15Tài chính
III3I GROUP ORD GBP0.7386362344 GBX+1.21%882.872K0.5022.399B GBP5.054.64 GBP+60.73%2.43%Tài chính
Mua
INPPINTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP ORD GBP0.0001131.8 GBX−0.15%2.332M1.11Tài chính
IPXIMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC ORD GBP0.01504.0 GBX+0.90%226.013K0.88641.823M GBP16.910.30 GBP−0.90%5.53%Tài chính
Mua
JPELJPEL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV0.995 USD0.00%10.00Tài chính
JTCJTC PLC ORD GBP0.01791.5 GBX+0.89%154.094K0.231.275B GBP46.040.17 GBP−42.41%1.32%Tài chính
Sức mua mạnh
JZCPJZ CAPITAL PARTNERS ORD NPV163 GBX+4.84%00.00Tài chính