Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

147
Cổ phiếu
99.169B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.162M
Khối lượng
+1.03%
Thay đổi
+0.04%
Hiệu suất Tháng
+23.14%
Hiệu suất Năm
+0.23%
Hiệu suất YTD
          
3IN 3I INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
304.000.16%0.50Mua306.874K2.710B1177.270.260.00
AAA ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
0.400.00%0.00Bán0976.304K-0.00
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
79.500.00%0.00Mua066.365M912.740.0929.00
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
113.000.00%0.00Mua1.251K71.854M842.030.130.00
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
36.000.00%0.00Bán018.898M-0.11
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
79.000.00%0.00Bán1.562K88.028M584.320.140.00
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
71.250.00%0.00Bán1.763K67.403M1454.080.050.00
AJB AJ BELL PLC ORD GBP0.000125
398.500.89%3.50Bán1.105M1.625B5287.820.08
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
146.500.00%0.00Sức mua mạnh0137.767M-0.140.00
APAX APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV
170.001.80%3.00Bán79.403K834.871M692.370.240.00
AQSG AQUILA SERVICES GROUP PLC ORD 5P
35.000.00%0.00Mua013.248M2868.850.0157.00
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
25.002.04%0.50Mua12.861K9.740M1560.510.0223.00
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
567.501.34%7.50Mua606.927K3.798B2236.420.27288.00
ASLI ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD 1P
93.800.21%0.20Mua114.529K219.961M13764.710.010.00
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
102.000.00%0.00Bán99.361K119.393M1164.380.09
BBGI BBGI SICAV S.A. ORD NPV (DI)
169.501.19%2.00Sức mua mạnh234.883K
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
7.120.00%0.00Bán67.955K23.140M-0.030.00
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
48.000.00%0.00Bán0155.888M-0.030.00
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
78.500.00%0.00Mua675186.332M-0.070.00
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
388.500.39%1.50Mua33.922K287.262M1049.060.370.00
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
10.500.00%0.00Mua7502.948M200.760.05
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
2300.006.48%140.00Mua9.097K354.149M5496.180.39
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
51.500.00%0.00Theo dõi5.000K67.517M1928.840.030.00
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
69.000.00%0.00Bán5.000K96.020M1369.050.050.00
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
76.250.00%0.00Mua10.753K163.456M-0.090.00
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P
55.000.00%0.00Bán013.675M-0.05
CLIG CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC ORD 1P
474.001.39%6.50Sức mua mạnh6.518K119.033M1371.770.3577.00
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P
32.700.00%0.00Bán3.913K60.968M872.000.040.00
CYS CHRYSALIS VCT PLC ORD 1P
57.000.00%0.00Mua6.945K16.229M9047.620.010.00
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P
27.000.00%0.00Bán033.613M-0.060.00
DDV1 DOWNING ONE VCT PLC ORD 1P
72.000.00%0.00Mua17.776K95.347M-0.070.00
DEVC DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P
52.750.00%0.00Mua042.288M-0.000.00
DNE DUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
367.00-0.54%-2.00Bán1.858K75.764M1212.220.300.00
DP2F DOWNING TWO VCT PLC F SHS 0.1P
19.000.00%0.00Bán09.844M-0.110.00
DP2G DOWNING TWO VCT PLC G SHS 0.1P
36.500.00%0.00Bán018.911M-0.110.00
DP3F DOWNING THREE VCT PLC F SHS 0.1P
16.000.00%0.00Bán05.582M-0.190.00
DP3H DOWNING THREE VCT PLC H SHS 0.1P
34.500.00%0.00Bán012.036M-0.190.00
DUPD DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC ORD 1P
10.750.00%0.00Theo dõi011.756M632.350.02
EDGH EDGE PERFORMANCE VCT PLC H SHS 10P
38.500.00%0.00Bán032.608M-0.090.00
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P
13.500.00%0.00Mua011.434M-0.090.00
EIH EIH PLC ORD 1P
0.100.00%0.00Bán04.442M-0.03
ELTA ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC ORD 25P
365.000.69%2.50Theo dõi9.434K139.340M432.630.84
EMG MAN GROUP PLC ORD USD0.0342857142
152.551.67%2.50Bán2.603M2.277B1060.420.141435.00
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD 5P (DI)
197.000.00%0.00Mua052.733M320.010.620.00
FFWD FASTFORWARD INNOVATIONS LIMITED ORD 1P
8.400.00%0.00Sức mua mạnh1.340M13.566M763.640.01
FTF FORESIGHT 4 VCT PLC ORD 1P
60.500.00%0.00Mua0105.010M2240.740.030.00
FTSV FORESIGHT SOLAR & TECHNOLOGY VCT PLC ORD 1P
88.500.00%0.00Sức mua mạnh037.963M-0.040.00
FTV FORESIGHT VCT PLC ORD 1P
69.000.00%0.00Mua0120.032M1654.680.040.00
GCP GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED ORD 1P
134.000.45%0.60Sức mua mạnh378.529K1.177B1979.230.070.00
GRID GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND PLC ORD 1P
110.500.00%0.00Mua65.577K
GROW DRAPER ESPRIT PLC ORD GBP0.01
530.001.15%6.00Sức mua mạnh4.225M625.850M1.10
GRP GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD EUR0.01
1.220.83%0.01Mua91.143K646.417M10.800.110.00
GV1A GRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT 1 PLC A SHS 0.1P
5.050.00%0.00Mua03.233M388.460.010.00
GV1O GRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT 1 PLC ORD 0.1P
104.000.00%0.00Bán066.588M8000.000.010.00
HAN HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P (DI)
198.100.05%0.10Bán3.459K237.720M12774.190.020.00
HANA HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED 'A' NON VTG ORD 1P (DI)
196.500.00%0.00Mua4.560K235.800M12677.420.020.00
HGT HG CAPITAL TRUST PLC ORD 2.5P
268.000.37%1.00Mua215.972K1.092B656.180.410.00
HHV HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD 1P
67.000.75%0.50Mua6.397K135.969M-0.12
HICL HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 0.01P
179.000.56%1.00Sức mua mạnh1.558M3.336B1852.240.10
HL. HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 0.4P
1831.503.10%55.00Bán752.960K8.680B3416.350.521586.00
HVPD HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV
24.000.00%0.00Sức mua mạnh7651.481B10.772.230.00
HVPE HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV
1854.000.98%18.00Mua88.015K1.481B823.652.230.00
HW. HARWOOD WEALTH MANAGEMENT GROUP PLC ORD 0.25P
142.500.00%0.00Bán089.124M5297.400.03
HYG SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC ORD 1P
21.000.00%0.00Bán02.506M
ICGT ICG ENTERPRISE TRUST PLC ORD 10P
990.001.64%16.00Mua41.017K681.882M570.931.710.00
ICP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 26 1/4P
1696.001.07%18.00Mua556.483K4.838B2377.110.71336.00
IGV INCOME & GROWTH VCT (THE) PLC ORD 1P
71.000.00%0.00Bán4.971K82.211M1267.860.060.00
IHP INTEGRAFIN HOLDINGS PLC ORD 1P
493.502.71%13.00Mua1.594M1.635B3964.520.12486.00
III 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P
1117.001.18%13.00Mua1.290M10.816B833.141.33287.00
INPP INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LD ORD 0.01P
170.000.24%0.40Mua1.493M2.738B1585.050.110.00
IPX IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC ORD 1P
400.504.03%15.50Mua40.831K467.555M3184.450.12
JPEL JPEL PRIVATE EQUITY LIMITED USD EQTY SHS NPV
1.300.00%0.00Bán349150.768M-0.12
JTC JTC PLC ORD GBP0.01
391.00-3.69%-15.00Bán11.063K437.294M3214.570.13700.00
JZCP JZ CAPITAL PARTNERS LIMITED ORD NPV
310.000.65%2.00Mua0240.170M-0.210.00
KAY KINGS ARMS YARD VCT PLC ORD 1P
21.100.00%0.00Bán6.317K70.392M2197.920.01
KWG KINGSWOOD HOLDINGS LIMITED ORD 5P
20.005.26%1.00Bán80.420K43.384M-0.0391.00
LIO LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC ORD 1P
1295.000.78%10.00Mua45.233K704.303M3602.470.37123.00
LMS LMS CAPITAL PLC ORD 10P
38.20-0.52%-0.20Bán31.316K30.838M-0.06
MATE JPMORGAN MULTI-ASSET TRUST PLC ORD 1P
103.000.24%0.25Mua50.356K
MAV4 MAVEN INCOME & GROWTH VCT 4 PLC ORD 10P
66.000.00%0.00Mua1.385K68.055M5280.000.010.00
MIG MOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT PLC ORD 1P
85.500.00%0.00Bán4.613K51.331M815.840.100.00
MIG1 MAVEN INCOME & GROWTH VCT PLC ORD 10P
43.600.00%0.00Bán5.597K40.543M1972.850.020.00
MIG3 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 3 PLC ORD 10P
54.500.00%0.00Bán5.357K36.956M41923.080.000.00
MIG4 MOBEUS INCOME & GROWTH 4 VCT PLC ORD 1P
65.500.00%0.00Bán4.633K53.557M752.870.090.00
MIG5 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC ORD 10P
32.600.00%0.00Bán7.125K41.104M2451.130.010.00
MIX MOBEUS INCOME & GROWTH VCT PLC ORD 1P
59.750.00%0.00Bán5.575K74.094M592.170.100.00
MJH MJ HUDSON GROUP PLC ORD NPV
57.500.00%0.00Bán10.272K
MVI MARWYN VALUE INVESTORS LIMITED ORD 0.0001P
105.00-0.47%-0.50Bán1.950K81.367M-0.19
MVIR MARWYN VALUE INVESTORS LIMITED REALISATION SHS 0.0001P
142.500.00%0.00Bán0110.427M-0.19
NBPE NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED ORD USD0.01
1235.000.00%0.00Mua35.387K539.195M1070.651.15
NBPU NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED ORD USD0.01 (USD)
16.250.00%0.00Mua0539.195M14.091.15
NCA NEW CENTURY AIM VCT PLC ORD 10P
66.000.00%0.00Bán05.188M-0.13
NCA2 NEW CENTURY AIM VCT 2 PLC ORD 10P
44.500.00%0.00Bán1.100K
NESF NEXTENERGY SOLAR FUND LIMITED RED ORD NPV
124.500.40%0.50Mua2.888M727.337M1044.650.130.00
NTN NORTHERN 3 VCT PLC ORD 5P
86.000.00%0.00Bán1.840K80.261M5212.120.02
NTV NORTHERN 2 VCT PLC ORD 5P
58.000.00%0.00Bán45380.617M2723.000.020.00
NUC NUCLEUS FINANCIAL GROUP PLC ORD 0.1P
177.000.00%0.00Mua1.453K135.358M2251.910.08
NVT NORTHERN VENTURE TRUST PLC ORD 25P
63.500.00%0.00Bán3.565K88.313M0.02
OAP3 OCTOPUS APOLLO VCT PLC ORD 10P
42.700.00%0.00Bán0124.664M3284.620.010.00
OCI OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LIMITED ORD 1P (DI)
268.001.71%4.50Mua75.415K547.792M411.140.64
OOA OCTOPUS AIM VCT PLC ORD 1P
97.500.00%0.00Mua0116.278M-0.200.00
OPP ORIGO PARTNERS PLC ORD 0.01P
0.170.00%0.00Bán200.000K727.557K-0.02
OSEC OCTOPUS AIM VCT 2 PLC ORD 0.01P
73.500.00%0.00Mua080.976M-0.090.00
OTT OXFORD TECHNOLOGY 3 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
48.500.00%0.00Mua03.291M393.670.120.00
OTV2 OCTOPUS TITAN VCT PLC ORD 10P
86.500.00%0.00Bán15.976K824.813M2270.340.040.00
OXF OXFORD TECHNOLOGY 4 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
26.500.00%0.00Bán03.052M-0.020.00
OXH OXFORD TECHNOLOGY 2 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
25.000.00%0.00Bán01.333M1082.250.020.00
OXT OXFORD TECHNOLOGY VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
33.000.00%0.00Bán01.792M-0.010.00
PEMB PEMBROKE VCT PLC B ORD 1P
106.500.00%0.00Mua090.901M2024.710.050.00
PEMV PEMBROKE VCT PLC ORD 1P
96.000.00%0.00Bán081.939M1825.100.050.00
PEY PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED ORD EUR0.001 (EUR)
10.95-0.45%-0.05Bán54.139K638.828M9.661.140.00
PEYS PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED ORD EUR0.001 (GBP)
926.00-3.04%-29.00Bán1.407K638.828M838.491.140.00
PGOO PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC ORD 1.6187P
58.00-0.85%-0.50Bán0116.618M-0.050.00
PIN PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 67P
2485.000.00%0.00Mua41.071K1.344B699.113.550.00
PMI PREMIER MITON GROUP PLC ORD 0.02P
167.500.00%0.00Bán100.735K264.504M1604.410.11
POLR POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC ORD 2.5P
588.00-0.34%-2.00Mua150.082K546.307M1145.630.55
PU11 PUMA VCT 11 PLC ORD GBP0.0005
75.000.00%0.00Sức bán mạnh022.884M-0.060.00
PU12 PUMA VCT 12 PLC ORD GBP0.0005
83.000.00%0.00Bán0
PU13 PUMA VCT 13 PLC ORDS 0.05P
92.000.00%0.00Bán017.921M-0.050.00
PVN PROVEN VCT PLC ORD 10P
70.000.00%0.00Bán0105.629M-0.050.00
QLT QUILTER PLC ORD GBP0.07
162.850.74%1.20Mua2.834M2.981B2405.510.074343.00
RAT RATHBONE BROTHERS PLC ORD 5P
2010.002.24%44.00Bán55.968K1.089B4510.210.47
REC RECORD PLC ORD 0.025P
39.300.26%0.10Mua89.131K77.288M1337.880.0384.00
RIV RIVER AND MERCANTILE GROUP PLC ORD GBP0.003
264.00-0.19%-0.50Mua506219.358M1694.430.16265.00
RSE RIVERSTONE ENERGY LIMITED ORD NPV
429.000.47%2.00Bán2.069K
SDR SCHRODERS PLC VTG SHS £1
3265.001.49%48.00Bán258.797K8.928B1932.831.705976.00
SDRC SCHRODERS PLC NON-VTG SHS £1
2465.000.82%20.00Bán18.787K6.741B1469.001.705976.00
SIHL SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD NPV (CDI)
0.60-1.23%-0.01Bán75.000K226.253M3.390.18
SLA STANDARD LIFE ABERDEEN PLC ORD 13 61/63P
313.900.67%2.10Bán5.459M8.074B-0.12
SLPE STANDARD LIFE PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 0.2P
384.00-1.54%-6.00Mua104.837K590.385M880.560.440.00
SNN SANNE GROUP PLC ORD GBP0.01
616.003.18%19.00Bán85.894K886.499M6869.970.09
SPPC ST PETER PORT CAPITAL LIMITED ORD NPV
5.250.00%0.00Bán03.372M-0.04
STM STM GROUP PLC ORD 0.1P
31.40-0.63%-0.20Mua13.000K18.485M381.640.09
TAM TATTON ASSET MANAGEMENT PLC ORD GBP0.20
279.000.00%0.00Mua1.231K155.982M3181.300.10
TMT TMT INVESTMENTS PLC ORD NPV
4.131.47%0.06Bán1.019K92.238M4.061.00
TPVN TRIPLE POINT VCT 2011 PLC VENTURE ORD 1P
99.000.00%0.00Bán0
TRIG THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED ORD NPV
135.200.45%0.60Mua2.002M2.213B830.350.160.00
UAV UNICORN AIM VCT PLC ORD 1P
147.000.68%1.00Sức mua mạnh0190.944M-0.10
UKW GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1P
147.200.55%0.80Bán2.082M2.234B1064.730.140.00
VEN VENTUS VCT PLC ORD 25P
116.00-0.85%-1.00Mua5.125K34.315M776.380.150.00
VEN2 VENTUS 2 VCT PLC ORD 25P
77.500.00%0.00Sức mua mạnh029.192M634.730.120.00
VENC VENTUS VCT PLC C SHS 25P
127.000.00%0.00Bán4.637K37.569M842.730.150.00
VEND VENTUS VCT PLC D SHS 25P
130.000.00%0.00Mua038.456M862.640.150.00
VNC VENTUS 2 VCT PLC C SHS 25P
127.000.00%0.00Mua047.837M1040.130.120.00
VND VENTUS 2 VCT PLC D SHS 25P
130.000.00%0.00Mua048.967M1064.700.120.00
VSL VPC SPECIALTY LENDING INVESTMENTS PLC ORD GBP0.01
80.60-0.49%-0.40Mua205.185K
XPS XPS PENSIONS GROUP PLC ORD GBP0.0005
141.001.26%1.75Mua42.600K286.531M1997.850.071111.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất