Visa Inc
V NYSE

V
Visa Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

V Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Tài chính/Cho thuê
Visa Inc. (Visa) là công ty công nghệ thanh toán kết nối người tiêu dùng, người bán, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, đối tác chiến lược và tổ chức chính phủ với thanh toán điện tử. Công ty hoạt động ở phân khúc dịch vụ thanh toán. Công ty cho phép thương mại toàn cầu thông qua việc chuyển giao giá trị và thông tin giữa những người tham gia. Mạng lưới xử lý giao dịch của Công ty tạo điều kiện cho phép ủy quyền, thanh toán bù trừ và quyết toán các giao dịch thanh toán và cung cấp cho tổ chức tài chính và khách hàng thương nhân của mình một loạt các sản phẩm, nền tảng và dịch vụ giá trị gia tăng. Công ty là mạng lưới thanh toán điện tử bán lẻ dựa trên khối lượng thanh toán, số lượng giao dịch và số lượng thẻ đang lưu hành. Các sản phẩm / dịch vụ của công ty bao gồm các sản phẩm cốt lõi, cơ sở hạ tầng xử lý, dịch vụ xử lý giao dịch, sản phẩm kỹ thuật số, sản phẩm thương mại và các sản phẩm rủi ro và các sáng kiến bảo mật thanh toán.

Breaking news