Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

247
Cổ phiếu
608.516B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.056M
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
−16.02%
Hiệu suất Tháng
−14.53%
Hiệu suất Năm
−12.61%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABCBAmeris Bancorp
36.03 USD0.67%0.24 USD
Bán
597.389K21.524M2.5B USD7.175.01 USD2.847K
ACNBACNB Corporation
32.30 USD−1.79%−0.59 USD
Bán
25.295K817.029K275.034M USD7.924.15 USD397
ALLYAlly Financial Inc.
23.50 USD5.43%1.21 USD
Bán
19.236M452.055M7.069B USD4.494.99 USD11.6K
AMALAmalgamated Financial Corp.
18.77 USD−2.24%−0.43 USD
Bán Mạnh
215.686K4.048M576.917M USD7.342.65 USD409
ASRVAmeriServ Financial Inc.
3.46 USD0.29%0.01 USD
Bán
14.708K50.89K59.217M USD7.940.44 USD
ATLOAmes National Corporation
21.05 USD−0.09%−0.02 USD
Bán
13.128K276.344K189.285M USD9.872.14 USD270
AUBAtlantic Union Bankshares Corporation
34.58 USD−1.03%−0.36 USD
Bán Mạnh
1.416M48.981M2.584B USD11.752.97 USD1.877K
AUBNAuburn National Bancorporation, Inc.
23.24 USD3.06%0.69 USD
Bán
96922.52K81.42M USD7.652.95 USD150
BAFNBayFirst Financial Corp.
16.96 USD0.06%0.01 USD
Bán
3.97K67.331K68.483M USD−0.29 USD
BANCBanc of California, Inc.
12.87 USD−1.76%−0.23 USD
Bán
684.607K8.811M759.677M USD6.961.89 USD685
BANFBancFirst Corporation
83.94 USD0.36%0.30 USD
Bán
219.009K18.384M2.76B USD14.495.89 USD2.051K
BANRBanner Corporation
53.62 USD−0.04%−0.02 USD
Bán
273.57K14.669M1.833B USD9.465.70 USD1.931K
BCBPBCB Bancorp, Inc. (NJ)
13.98 USD1.45%0.20 USD
Bán
167.039K2.335M236.839M USD5.332.64 USD301
BCMLBayCom Corp
18.02 USD1.52%0.27 USD
Bán
49.066K884.169K231.349M USD8.612.06 USD374
BFCBank First Corporation
75.47 USD2.62%1.93 USD
Bán
49.993K3.773M791.027M USD13.195.59 USD382
BFHBread Financial Holdings, Inc.
29.11 USD−0.92%−0.27 USD
Bán
949.589K27.643M1.459B USD6.624.45 USD7.5K
BFINBankFinancial Corporation
8.81 USD−0.68%−0.06 USD
Bán
30.416K267.965K111.834M USD11.020.81 USD224
BFSTBusiness First Bancshares, Inc.
16.98 USD−0.59%−0.10 USD
Bán Mạnh
72.274K1.227M426.373M USD7.432.32 USD748
BHBBar Harbor Bankshares, Inc.
26.25 USD−1.72%−0.46 USD
Bán
22.51K590.888K397.017M USD9.272.90 USD486
BHLBBerkshire Hills Bancorp, Inc.
24.33 USD−0.37%−0.09 USD
Bán
430.628K10.477M1.082B USD12.072.04 USD1.31K
BKSCBank of South Carolina Corp.
15.65 USD4.06%0.61 USD
Bán
8.283K129.629K86.894M USD12.811.20 USD80
BKUBankUnited, Inc.
22.29 USD4.80%1.02 USD
Bán
1.942M43.288M1.666B USD5.993.56 USD1.598K
BMRCBank of Marin Bancorp
23.92 USD−1.77%−0.43 USD
Bán Mạnh
102.689K2.456M384.068M USD8.352.93 USD313
BOHBank of Hawaii Corporation
50.97 USD−0.22%−0.11 USD
Bán
1.288M65.649M2.028B USD9.335.50 USD2.076K
BOTJBank of the James Financial Group, Inc.
11.32 USD−1.57%−0.18 USD
Bán
30.628K346.709K52.396M USD6.031.91 USD
BPOPPopular, Inc.
52.23 USD2.71%1.38 USD
Bán
985.183K51.456M3.754B USD3.4614.73 USD8.813K
BPRNPrinceton Bancorp, Inc.
31.41 USD−0.70%−0.22 USD
Bán
6.705K210.604K196.155M USD7.684.18 USD
BSACBanco Santander - Chile
Chứng chỉ lưu ký
16.41 USD0.61%0.10 USD
Bán
715.963K11.749M7.764B USD2.36 USD9.988K
BSRRSierra Bancorp
17.53 USD0.11%0.02 USD
Bán
49.98K876.149K266.437M USD7.822.25 USD488
BSVNBank7 Corp.
25.08 USD4.37%1.05 USD
Bán
64.985K1.63M229.03M USD7.463.26 USD
BTCSBTCS Inc.
1.42 USD−0.70%−0.01 USD
Theo dõi
103.359K146.77K18.57M USD−1.21 USD4
BUSEFirst Busey Corporation
20.74 USD0.10%0.02 USD
Bán
195.095K4.046M1.147B USD9.072.32 USD1.497K
BWBBridgewater Bancshares, Inc.
11.85 USD−0.17%−0.02 USD
Bán
101.154K1.199M328.911M USD6.921.78 USD246
BWFGBankwell Financial Group, Inc.
25.50 USD−1.81%−0.47 USD
Bán
25.256K644.028K200.034M USD5.414.84 USD136
BYByline Bancorp, Inc.
20.82 USD0.63%0.13 USD
Bán
165.562K3.447M785.278M USD8.702.42 USD977
CACCamden National Corporation
37.35 USD−0.27%−0.10 USD
Bán
100.045K3.737M544.131M USD8.984.18 USD630
CALBCalifornia BanCorp
19.81 USD−0.95%−0.19 USD
Bán
15.6K309.036K165.066M USD7.972.54 USD
CARECarter Bankshares, Inc.
14.06 USD1.81%0.25 USD
Bán
67.284K946.013K336.345M USD6.782.04 USD667
CATCCambridge Bancorp
67.36 USD−0.78%−0.53 USD
Bán
57.011K3.84M527.702M USD9.257.40 USD440
CATYCathay General Bancorp
35.68 USD−0.81%−0.29 USD
Bán Mạnh
652.279K23.273M2.589B USD7.424.87 USD1.178K
CBANColony Bankcorp, Inc.
10.49 USD−0.94%−0.10 USD
Bán
46.134K483.946K184.56M USD9.271.14 USD522
CBFVCB Financial Services, Inc.
23.30 USD3.56%0.80 USD
Mua
2.892K67.384K119.329M USD10.292.19 USD187
CBSHCommerce Bancshares, Inc.
58.84 USD1.20%0.70 USD
Bán
556.795K32.762M7.343B USD15.083.86 USD4.594K
CCBCoastal Financial Corporation
36.66 USD−1.69%−0.63 USD
Bán Mạnh
74.852K2.744M484.471M USD12.413.13 USD448
CCBGCapital City Bank Group
30.31 USD0.13%0.04 USD
Bán
50.355K1.526M515.785M USD12.812.37 USD796
CCNECNB Financial Corporation
19.83 USD0.92%0.18 USD
Bán
87.734K1.74M418.75M USD5.983.29 USD759
CFBCrossFirst Bankshares, Inc.
11.19 USD1.36%0.15 USD
Bán
221.405K2.478M542.658M USD8.971.24 USD465
CFFIC&F Financial Corporation
52.32 USD−3.40%−1.84 USD
Bán Mạnh
11.55K604.296K181.391M USD6.528.31 USD613
CFRCullen/Frost Bankers, Inc.
104.73 USD−0.10%−0.10 USD
Bán
957.571K100.286M6.74B USD11.938.84 USD4.985K
CHMGChemung Financial Corp
43.85 USD−0.45%−0.20 USD
Bán
15.603K684.192K205.134M USD7.186.13 USD
CIVBCivista Bancshares, Inc.
17.94 USD0.67%0.12 USD
Bán
23.527K422.074K282.064M USD6.942.57 USD530
CIZNCitizens Holding Company
12.77 USD−2.44%−0.32 USD
Bán
7.271K92.851K71.607M USD7.611.72 USD271
CNOBConnectOne Bancorp, Inc.
17.93 USD−2.61%−0.48 USD
Bán
266.054K4.77M701.979M USD6.113.03 USD515
COFSChoiceOne Financial Services, Inc.
26.29 USD−0.42%−0.11 USD
Bán
13.261K348.632K197.545M USD8.393.15 USD376
COLBColumbia Banking System, Inc.
21.19 USD−2.44%−0.53 USD
Bán
4.179M88.563M4.413B USD6.793.20 USD2.093K
CPFCentral Pacific Financial Corp New
18.60 USD0.92%0.17 USD
Bán
246.254K4.58M501.629M USD6.882.70 USD781
CSTRCapStar Financial Holdings, Inc.
14.67 USD2.02%0.29 USD
Bán
90.007K1.32M316.249M USD8.131.77 USD397
CTBICommunity Trust Bancorp, Inc.
38.87 USD−1.22%−0.48 USD
Bán Mạnh
68.59K2.666M698.755M USD8.594.59 USD985
CTLPCantaloupe, Inc.
5.42 USD0.37%0.02 USD
Theo dõi
331.072K1.794M392.749M USD−0.14 USD225
CUBICustomers Bancorp, Inc
17.91 USD−0.56%−0.10 USD
Bán
1.098M19.673M565.99M USD2.786.68 USD
CVBFCVB Financial Corporation
18.25 USD−0.54%−0.10 USD
Bán
1.578M28.796M2.546B USD11.031.67 USD1.072K
CVCYCentral Valley Community Bancorp
21.02 USD0.33%0.07 USD
Bán
43.567K915.778K247.089M USD9.232.27 USD248
CVLYCodorus Valley Bancorp, Inc
21.12 USD−0.61%−0.13 USD
Bán
24.371K514.716K202.49M USD10.122.11 USD339
CZFSCitizens Financial Services, Inc.
79.28 USD3.28%2.52 USD
Mua
81.311K6.446M314.838M USD10.497.32 USD328
CZNCCitizens & Northern Corp
21.52 USD0.75%0.16 USD
Bán
40.532K872.249K334.913M USD12.521.71 USD
CZWICitizens Community Bancorp, Inc.
10.90 USD1.40%0.15 USD
Bán
1.762K19.206K114.263M USD6.361.69 USD210
DCOMDime Community Bancshares, Inc.
23.56 USD−1.38%−0.33 USD
Bán
247.649K5.835M907.768M USD6.433.72 USD823
EBCEastern Bankshares, Inc.
12.20 USD0.49%0.06 USD
Bán
1.884M22.99M2.149B USD10.081.21 USD2.146K
EBMTEagle Bancorp Montana, Inc.
15.14 USD2.99%0.44 USD
Bán
5.045K76.381K121.211M USD10.211.44 USD399
EBTCEnterprise Bancorp Inc
31.51 USD1.97%0.61 USD
Bán
20.741K653.549K382.813M USD8.793.53 USD554
ECBKECB Bancorp, Inc.
13.57 USD2.34%0.31 USD
Bán
21.599K293.098K114.547M USD54
EFSCEnterprise Financial Services Corporation
46.84 USD0.17%0.08 USD
Bán
262.071K12.275M1.746B USD8.805.32 USD
EGBNEagle Bancorp, Inc.
35.52 USD−0.89%−0.32 USD
Bán
331.556K11.777M1.099B USD8.154.41 USD496
EQBKEquity Bancshares, Inc.
24.72 USD0.94%0.23 USD
Bán
63.37K1.567M393.792M USD6.973.56 USD732
EVTCEvertec, Inc.
33.53 USD1.67%0.55 USD
Bán
307.002K10.294M2.179B USD9.453.53 USD2.7K
EWBCEast West Bancorp, Inc.
54.82 USD0.37%0.20 USD
Bán
2.656M145.589M7.73B USD6.897.99 USD3.155K
FBIZFirst Business Financial Services, Inc.
30.92 USD0.88%0.27 USD
Bán
17.058K527.433K258.097M USD6.404.79 USD337
FBNCFirst Bancorp
35.85 USD0.62%0.22 USD
Bán
338.932K12.151M1.465B USD8.664.11 USD1.294K
FBPFirst BanCorp. New
11.43 USD2.51%0.28 USD
Bán
1.696M19.381M2.064B USD7.021.60 USD3.133K
FCBCFirst Community Bankshares, Inc.
26.48 USD−1.78%−0.48 USD
Bán Mạnh
28.378K751.449K429.724M USD9.552.83 USD631
FCCOFirst Community Corporation
19.19 USD−0.21%−0.04 USD
Bán
11.844K227.286K145.317M USD10.011.94 USD
FCFFirst
12.66 USD−0.08%−0.01 USD
Bán
1.206M15.274M1.305B USD9.281.37 USD1.403K
FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc.
562.34 USD10.47%53.28 USD
Bán
414.551K233.119M8.118B USD7.5467.52 USD10.684K
FDBCFidelity D & D Bancorp, Inc.
45.66 USD−1.70%−0.79 USD
Bán Mạnh
6.347K289.804K257.102M USD8.795.32 USD
FFBCFirst Financial Bancorp.
21.30 USD−0.88%−0.19 USD
Bán
507.694K10.814M2.021B USD9.342.33 USD2.108K
FFICFlushing Financial Corporation
14.99 USD−0.33%−0.05 USD
Bán
167.191K2.506M442.032M USD6.032.49 USD560
FFNWFirst Financial Northwest, Inc.
13.13 USD0.46%0.06 USD
Bán
10.985K144.233K120.114M USD9.011.47 USD151
FFWMFirst Foundation Inc.
7.26 USD−4.47%−0.34 USD
Bán
1.876M13.617M409.106M USD3.891.96 USD713
FGBIFirst Guaranty Bancshares, Inc.
16.99 USD1.37%0.23 USD
Bán
33.573K570.405K182.078M USD6.762.48 USD499
FHBFirst Hawaiian, Inc.
21.23 USD0.43%0.09 USD
Bán
1.599M33.952M2.704B USD10.182.08 USD2K
FHNFirst Horizon Corporation
15.23 USD2.01%0.30 USD
Bán
10.462M159.336M8.184B USD9.741.62 USD7.542K
FIBKFirst Interstate BancSystem, Inc.
30.65 USD3.03%0.90 USD
Bán
1.073M32.901M3.201B USD16.061.85 USD3.783K
FINWFinWise Bancorp
8.89 USD−1.22%−0.11 USD
Bán
10.679K94.936K114.071M USD4.831.96 USD
FISIFinancial Institutions, Inc.
19.84 USD0.56%0.11 USD
Bán
84.617K1.679M305.049M USD5.543.58 USD672
FISVFiserv, Inc.
110.81 USD2.44%2.64 USD
Theo dõi
4.695M520.255M69.603B USD27.693.94 USD41K
FITBFifth Third Bancorp
26.21 USD5.05%1.26 USD
Bán
22.426M587.79M17.99B USD7.453.38 USD19.319K
FMAOFarmers & Merchants Bancorp, Inc.
23.50 USD0.95%0.22 USD
Bán
17.128K402.508K319.798M USD9.462.46 USD431
FMBHFirst Mid Bancshares, Inc.
27.13 USD1.69%0.45 USD
Bán
73.197K1.986M556.097M USD7.413.62 USD1.07K
FNCBFNCB Bancorp Inc. Common Stock
6.20 USD−5.49%−0.36 USD
Bán Mạnh
131.923K817.923K122.033M USD6.341.04 USD230
FRAFFranklin Financial Services Corporation
30.67 USD−1.29%−0.40 USD
Bán Mạnh
16.089K493.45K134.912M USD9.243.38 USD298