Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

173
Cổ phiếu
1068.208B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.134M
Khối lượng
+0.64%
Thay đổi
+8.14%
Hiệu suất Tháng
+3.51%
Hiệu suất Năm
+6.92%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến62.354B USD1.89%−0.71%2.243M30
Hóa chất: Nông nghiệp107.52B USD3.04%+0.11%2.152M22
Hóa chất: Đa dạng hóa65.102B USD2.80%+0.38%1.398M13
Hóa chất: Đặc biệt510.986B USD2.12%+0.23%1.607M58
Bao bì/Đóng gói149.462B USD2.76%+2.14%2.055M23
Đặc sản Công nghiệp144.591B USD1.17%+0.43%1.015M19
Bột giấy17.814B USD3.64%+1.40%1.028M5
Dệt May3.006B USD1.10%+0.07%151.515K3