Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
83105.877B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.548M
Khối lượng
−2.15%
Thay đổi
+11.75%
Hiệu suất Tháng
+93.40%
Hiệu suất Năm
+33.85%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
BDB BINH DINH BOOK AND
10600.00-3.64%-400.00Bán20011.941B9.051215.22
BMF DONG NAI BUILDING MATERIAL&FUEL JSC
20200.00-14.41%-3400.00Bán100
FRT FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
33800.000.90%300.00Mua3.499M2645.890B141.00237.587123.00
HAX HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY
19150.00-1.03%-200.00Bán448.600K924.291B5.213713.36619.00
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
161700.00-2.12%-3500.00Mua1.545M76983.785B18.259051.9768097.00
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
8800.000.57%50.00Bán20092.387B7.211213.62740.00
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
68500.00-6.80%-5000.00Bán7.100K2447.584B12.146056.653107.00
Tải thêm