Giới thiệu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, còn được gọi là sàn HOSE, là sàn chứng khoán lớn nhất và nổi bật nhất tại Việt Nam. Sàn này được thành lập vào năm 2000 với chỉ 2 công ty niêm yết và hiện đang niêm yết 396 công ty với tổng giá trị vốn hóa thị trường là 148 tỷ đô la. Sàn giao dịch có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đây gọi là Sài Gòn, thành phố đông dân nhất cũng như trung tâm kinh tế và tài chính của đất nước. HOSE thuộc sở hữu của Bộ Tài chính và do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý. Sàn là thành viên của Hiệp hội Sở giao dịch Chứng khoán Bền vững, một dự án của Liên Hiệp Quốc. Ngoài cổ phiếu, sàn giao dịch còn có trái phiếu.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Vingroup, Vinamilk, Petrovietnam Gas, Vietcombank và Sabeco. HOSE quản lý chỉ số VN 30, một chỉ số đo lường vốn hóa thị trường được điều chỉnh tự do theo dõi hiệu suất của 30 cổ phiếu vốn hóa lớn và có tính thanh khoản cao. Nó cũng quản lý chỉ số Allshare mà theo dõi hiệu suất của tất cả các công ty được niêm yết trên sàn HOSE thông qua việc kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện. Các chỉ số này được thiết kế như các chỉ số chuẩn chính thức và được sử dụng bởi một số quỹ theo dõi chỉ mục. Các chỉ số khác trong cùng chuỗi là chỉ số VN 100, VN Midcap và VN Smallcap. HOSE cũng điều hành một loạt các chỉ số ngành phản ánh hiệu suất của 10 ngành và lĩnh vực.