Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Việt Nam

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
8587.452B1.392.09%1.102M415
%33
237824.033B0.930.36%11.808M741
556610.046B2.17-1.74%921.811K873
12692.179B0.57-3.00%165.903K833
90362.875B2.362.57%1.037M462
13476.940B3.234.14%15.018M44
58268.171B0.631.16%7.152M414
2391354.174B0.871.37%7.738M12164
1805.250B0.14%144.400K11
32890.958B2.901.13%147.178K429
73826.386B2.822.76%2.778M4133
%110
153606.744B2.632.97%22.367M587
186539.057B3.332.67%2.426M8100
49309.931B3.082.24%3.919M857
72525.346B1.121.83%2.491M49
105158.434B1.900.92%1.038M36
173879.387B1.181.10%721.380K581
322437.355B2.96-0.04%1.002M457
Tải thêm