Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Việt Nam

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính3 116.581 T VND1.00%−4.88%16.558 M12159
Hàng tiêu dùng không lâu bền499.737 T VND1.32%−3.48%4.338 M872
Công ty dịch vụ công cộng358.27 T VND3.91%−3.55%1.726 M457
Công nghiệp Chế biến319.235 T VND2.36%−5.64%4.318 M8101
Khoáng sản phi năng lượng250.75 T VND0.93%−4.71%23.348 M586
Vận chuyển243.842 T VND1.18%−2.88%2.244 M686
Khách hàng Lâu năm242.585 T VND1.15%−6.10%13.164 M742
Dịch vụ Công nghệ186.434 T VND1.41%−3.13%3.467 M37
Dịch vụ Phân phối128.311 T VND1.80%−4.23%1.297 M461
Dịch vụ Công nghiệp124.164 T VND0.92%−6.11%5.028 M5127
Sản xuất Chế tạo115.622 T VND1.85%−3.40%6.838 M856
Năng lượng Mỏ85.298 T VND0.34%−4.56%15.272 M413
Bán Lẻ81.66 T VND0.99%−4.10%16.08 M48
Công nghệ Sức khỏe44.091 T VND2.18%−1.19%161.385 K429
Công nghệ Điện tử20.607 T VND0.16%−6.58%25.705 M46
Dịch vụ Thương mại11.124 T VND1.15%−4.70%1.183 M415
Dịch vụ Khách hàng8.851 T VND1.31%−3.14%125.812 K731
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.414 T VND−5.94%459.8 K11
Truyền thông34
Hỗn hợp111