Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABRCTCP DAU TU NHAN HIEU VIE
8830VND6.90%570VND
Bán
2001.766M
VGIVIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
23100VND0.00%0VND
Mua
654.856K15.127B