Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

42
Cổ phiếu
172817.224B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.211M
Khối lượng
−0.80%
Thay đổi
+4.28%
Hiệu suất Tháng
+67.30%
Hiệu suất Năm
+32.81%
Hiệu suất YTD
          
AAT CTCP TIEN SON THANH HOA
22000.00-3.08%-700.00Mua816.300K800.400B
BCM TCT DT VA PT CN - CTCP
45200.00-3.21%-1500.00Sức bán mạnh127.400K49421.250B21.122211.44
BKG CTCP DAU TU BKG VIET NAM
10550.001.93%200.00Bán2.712M
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
20150.00-5.62%-1200.00Mua5.900K350.822B11.581727.7891.00
CSM THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
19000.00-0.52%-100.00Mua186.300K2015.488B21.77877.542350.00
D11 REAL ESTATE 11 JSC
25400.000.00%0.00Mua200166.420B6.194106.13209.00
DHP HAI PHONG ELECTRIC
10600.00-2.75%-300.00Mua37.100K101.567B7.841389.45193.00
DRC DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
32700.00-0.91%-300.00Bán2.443M4157.741B11.492870.95
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
17400.00-1.14%-200.00Mua190.200K669.644B1358.00
G20 G HOME TEXTILE INVESTMENT JSC
1000.0011.11%100.00Mua584.487K
GDT DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
55600.00-2.46%-1400.00Bán73.200K1030.792B11.494961.981067.00
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
16900.00-1.17%-200.00Mua23.500K168.093B7.572260.39
HHS HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
6690.00-0.30%-20.00Mua3.223M1665.793B8.97748.10
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7690.003.78%280.00Mua5.700K75.700B49.32150.23
ICG SONG HONG CONSTRUC
8200.00-1.20%-100.00Mua10.000K140.576B15.06550.9830.00
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
28500.000.71%200.00Mua7.320M6317.532B8.083502.96742.00
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
42500.003.66%1500.00Mua16.626M19595.939B24.411679.89531.00
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
41750.00-1.07%-450.00Mua4.686M26169.630B21.421969.79322.00
KHA KHANH HOI INVESTMENT & SERVICES COR
24600.00-5.38%-1400.00Sức bán mạnh87810.022594.79
KSD DNA INVESTMENT JSC
4400.004.76%200.00Sức mua mạnh35.600K48.000B-483.26
L14 LICOGI 14 JSC
89000.00-0.89%-800.00Mua64.137K2401.700B46.961912.14
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
62000.00-5.05%-3300.00Bán3.800K666.000B8.217954.48603.00
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
13900.00-6.71%-1000.00Mua2.300K364.095B54.53273.26
NAG NAGAKAWA GRP JSC
8200.00-3.53%-300.00Mua180.025K138.469B12.49680.53207.00
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
9350.00-6.97%-700.00Mua96.200K903.190B-96.88366.00
PNJ PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
90100.00-0.99%-900.00Bán494.900K21031.407B15.136013.196191.00
PTB PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
111000.004.23%4500.00Sức mua mạnh835.800K5146.426B11.858989.05
PVR PETROVIETNAM PREMIER RECREATION JSC
2000.0011.11%200.00Mua130.600K
PXM MIEN TRUNG PETROL CONS JSC
800.000.00%0.00Sức mua mạnh480.138K-1112.5020.00
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
7100.00-1.39%-100.00Mua387.300K1898.390B35.42203.30108.00
RCL CHOLON REAL ESTATE
14900.00-6.29%-1000.00Sức bán mạnh1.000K199.063B13.161200.53
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
66000.000.61%400.00Mua1.033M20675.507B11.295812.481787.00
SAV SAVIMEX CORPORATION
28000.00-1.93%-550.00Mua67.000K429.665B7.833646.24
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
20450.00-0.73%-150.00Mua30.000K594.893B7.902606.53
STL SONG DA THANG LONG JSC
1100.0010.00%100.00Bán97.930K
SVD CTCP DT&TM VU DANG
9540.000.10%10.00Sức mua mạnh110.600K119.325B190.00
TA9 THANH AN 96 INSTAL
12800.001.59%200.00Mua70.148K156.489B6.901826.521896.00
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
41300.00-2.02%-850.00Bán115.100K3298.485B9.084642.492968.00
TMT TMT MOTORS CORPORATION
12150.00-1.62%-200.00Mua82.500K474.088B20.78594.30
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
7130.00-0.97%-70.00Bán4.648M2234.287B-48.863437.00
VC3 NAM MEKONG GROUP J
26900.00-0.37%-100.00Mua409.200K1803.928B78.19345.32129.00
VC5 VINACONEX 5 JSC
1600.0014.29%200.00Mua30.200K
Tải thêm