Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

42
Cổ phiếu
210572.471B
Giá trị vốn hóa thị trường
660.590K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
−4.18%
Hiệu suất Tháng
+23.05%
Hiệu suất Năm
−1.72%
Hiệu suất YTD
           
AAT CTCP TIEN SON THANH HOA
9500.004.40%400.00Bán258.800K2458600000.00606.114B12.63720.25
BCM TCT DT VA PT CN - CTCP
62300.00-1.58%-1000.00Bán36.900K2298870000.0064480.500B53.231189.103512.00
BKG CTCP DAU TU BKG VIET NAM
5350.00-2.73%-150.00Bán125.600K671960000.00331.700B699.38
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
30150.00-2.74%-850.00Bán3.100K93465000.00528.864B20.141538.9593.00
CMC CMC INVESTMENT JSC
7900.000.00%0.00Bán5.300K41870000.0036.032B730.32
CSM THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
18100.006.16%1050.00Mua206.300K3734030000.001875.596B47.47359.162144.00
D11 REAL ESTATE 11 JSC
17000.006.37%1017.86Bán4.800K81600000.00124.749B6442.73
DC1 DEVELOPMENT INV CON HOI AN JSC
9100.00-12.50%-1300.00Bán3.000K27300000.00
DHP HAI PHONG ELECTRIC
10600.00-8.62%-1000.00Bán Mạnh1.700K18020000.00100.617B8.901303.78173.00
DRC DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
27150.000.56%150.00Bán206.600K5609190000.003225.219B10.942467.681734.00
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
13500.001.12%150.00Bán62.600K845100000.00554.736B9.371453.351228.00
G20 G HOME TEXTILE INVESTMENT JSC
1000.00-9.09%-100.00Bán193.100K193100000.00
GDT DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
44800.000.00%0.00Bán7.100K318080000.00870.779B14.653057.321223.00
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
14700.00-2.00%-300.00Bán70010290000.00144.501B9.411594.52
HHS HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
5390.000.75%40.00Bán808.500K4357815000.001732.606B6.88777.62
ICG SONG HONG CONSTRUC
8400.005.00%400.00Bán11.600K97440000.00147.605B482.34
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
18350.00-0.81%-150.00Bán683.400K12540390000.003983.736B8.512173.94766.00
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
30100.001.35%400.00Bán2.505M75385450000.0022926.085B34.73855.15548.00
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
38450.000.92%350.00Bán645.400K24815630000.0024720.930B19.951909.63319.00
KHA KHANH HOI INVESTMENT & SERVICES COR
24800.007.83%1800.00Bán1002480000.00358.793B
KSD DNA INVESTMENT JSC
7100.001.43%100.00Bán2.800K19880000.0085.200B1594.30
L14 LICOGI 14 JSC
110000.00-5.98%-7000.00Bán341.526K37567860000.002951.810B14.628000.17
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
83700.004.10%3300.00Bán1.900K159030000.00837.000B8183.75
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
10300.00-2.83%-300.00Bán1001030000.00268.830B87.87
NAG NAGAKAWA GRP JSC
13700.000.74%100.00Sức mua mạnh151.894K2080947800.00457.104B15.34886.55269.00
NHT CTCP SAN XUAT VA THUONG M
24600.004.90%1150.00Bán2.200K54120000.00378.522B
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
11400.001.79%200.00Bán23.100K263340000.001031.700B-571.94
PNJ PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
122000.001.24%1500.00Sức mua mạnh949.600K115851200000.0029598.709B22.885267.255806.00
PTB PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
64000.001.43%900.00Bán52.100K3334400000.004354.510B7.068939.857109.00
PVR PETROVIETNAM PREMIER RECREATION JSC
2200.00-4.35%-100.00Bán139.638K307203600.00141.995B
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
7420.00-2.11%-160.00Bán181.700K1348214000.002041.457B34.56219.33112.00
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
85800.000.59%500.00Mua583.700K50081460000.0030493.539B14.225999.231982.00
SAV SAVIMEX CORPORATION
16500.000.00%0.00Bán3.200K52800000.00296.469B2396.51
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
16750.00-1.76%-300.00Bán90015075000.00470.021B12.061413.50844.00
SVD CTCP DT&TM VU DANG
6000.000.17%10.00Bán50.800K304800000.00154.800B879.09174.00
TA9 THANH AN 96 INSTAL
14500.000.69%100.00Bán16.300K236350000.00180.087B1579.33
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
44750.000.11%50.00Bán33.800K1512550000.003481.302B12.183669.152974.00
TMT TMT MOTORS CORPORATION
22400.002.28%500.00Mua37.000K828800000.00816.889B19.361131.19622.00
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
7270.001.11%80.00Bán2.425M17629023000.002860.866B35.59202.042857.00
VC3 NAM MEKONG GROUP J
43600.000.00%0.00Bán1.100M47951280000.002912.997B1064.05
VC5 VINACONEX 5 JSC
1500.000.00%0.00Bán27.100K40650000.009.500B
VTZ VIET THANH PLASTIC
8200.00-9.89%-900.00Bán1.600K13120000.00
Tải thêm