Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

73
Cổ phiếu
549020.491B
Giá trị vốn hóa thị trường
905.947K
Khối lượng
−1.02%
Thay đổi
−9.99%
Hiệu suất Tháng
−9.95%
Hiệu suất Năm
−12.13%
Hiệu suất YTD
           
A32 32 JOINT STOCK COMPANY
29000.000.00%0.00Bán1.800K52200000.00
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
11600.00-0.43%-50.00Bán19.500K226200000.00121.756B7.931469.00159.00
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
32900.003.95%1250.00Bán1.000K32900000.00372.750B6.674746.87547.00
AGF AN GIANG FISHERIES
2900.00-3.33%-100.00Bán1.430K4147000.0081.518B1760.00
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
15000.000.00%0.00Bán394.800K5922000000.00273.000B10.421439.54207.00
ANV NAM VIET CORPORATION
35000.00-4.11%-1500.00Bán Mạnh663.700K23229500000.004625.139B9.523835.95
AVF ANVIFISH JSC
1000.000.00%0.00Bán443.720K443720000.00
BBC BIBICA CORPORATION
57900.00-3.34%-2000.00Bán20011580000.001123.286B7.497993.421297.00
BCF BICH CHI FOOD JSC
36100.00-9.30%-3700.00Bán14.344K517818400.001107.650B12.333227.85915.00
BHN HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
51000.000.00%0.00Bán40020400000.0011821.800B32.661561.32557.00
BKH HANOI CONFECTIONERY JSC
34300.0014.72%4400.00Sức mua mạnh1003430000.00
BNA BAO NGOC INVESTMEN
19000.00-3.55%-700.00Bán Mạnh178.738K3396022000.00394.000B5.213784.52
BSD SAI GON - DONG XUAN BEER ALC
21800.0014.74%2800.00Bán1002180000.00
CAD CADOVIMEX SEAFOOD IMP-EXP PROC JSC
1700.00-5.56%-100.00Bán11.650K19805000.00
CAN HALONG CANNED FOOD
53500.000.00%0.00Bán1005350000.00267.500B9.035927.191068.00
CET HTC HOLDING JSC
4600.00-6.12%-300.00Bán Mạnh4001840000.0029.645B36.02136.03
CMN COLUSA - MILIKET FOODSTUFF JSC
53500.000.38%200.00Bán3.100K165850000.00
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
10150.00-4.69%-500.00Bán Mạnh812.800K8249920000.001085.224B10.161047.811254.00
CTP MINH KHANG CAPITAL
5400.00-1.82%-100.00Bán Mạnh3.000K16200000.0066.550B68.4680.33
DAT TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION
13400.000.37%50.00Bán1.100K14740000.00840.184B17.40767.11
DCG DAPCAU GARMENT CORPORATION J
22000.00-11.65%-2900.00Mua2004400000.00150.150B
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
41750.00-2.45%-1050.00Bán61.800K2580150000.002798.645B8.694927.394150.00
GIL BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
27900.00-6.69%-2000.00Bán Mạnh591.700K16508430000.002012.128B3.947597.79
GMC SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
15050.00-2.27%-350.00Bán Mạnh14.700K221235000.00507.445B15.171015.483810.00
HAD HANOI - HAI DUONG
15500.00-0.64%-100.00Bán5.100K79050000.0062.400B1930.45153.00
HAT HANOI BEER TRADING
20300.00-3.33%-700.00Bán2.327K47238100.0065.583B14.741424.9489.00
HAV HAPRO VODKA JSC
3800.000.00%0.00Bán100380000.00
HKB HA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
1200.000.00%0.00Bán156.400K187680000.0061.920B
HKT EGO VIETNAM INVEST
6600.008.20%500.00Mua100660000.0040.491B11.44533.40
HLG HOANG LONG GROUP
5300.00-10.17%-600.00Bán Mạnh3001590000.00234.395B444.00
HNM HANOIMILK JSC
7800.00-6.02%-500.00Bán31.000K241800000.00156.000B275.00
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
6050.001.34%80.00Bán96.700K585035000.00211.240B8.14733.7129.00
HTG HOA THO TEXTILE-GARMENT JSC
27000.000.37%100.00Bán11.533K311391000.00
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIE
2600.004.00%100.00Bán11.800K30680000.0032.017B107.00
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
12600.00-6.67%-900.00Bán3.405M42904260000.003073.202B5.952269.07
IFS INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
22500.0012.50%2500.00Mua1002250000.00
KDC KIDO GROUP CORPORATION
62300.000.00%0.00Bán1.588M98951090000.0016025.057B27.942229.503857.00
KHS KIEN HUNG JSC
16000.00-3.61%-600.00Bán3.400K54400000.00200.710B5.463041.29
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
16450.006.13%950.00Bán2003290000.00228.284B6.392425.97
LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
43600.000.46%200.00Bán14.000K610400000.001406.160B7.146077.091098.00
MCH MASAN CONSUMER CORPORATION
89500.00-3.24%-3000.00Bán Mạnh6.351K568414500.0066218.800B6049.00
MNB NHA BE GARMENT CORP
24000.00-14.89%-4200.00Bán Mạnh3.100K74400000.00513.240B12307.00
MPC MINH PHU SEAFOOD CORP
41200.00-2.14%-900.00Bán Mạnh26.152K1077462400.008418.660B12926.00
MSH CTCP MAY SONG HONG
33100.000.00%0.00Bán Mạnh132.800K4395680000.002482.967B6.195346.4511450.00
MSN MASAN GROUP CORPORATION
90500.00-3.72%-3500.00Bán Mạnh991.500K89730750000.00133830.125B13.117169.19
NAF NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY
11400.000.44%50.00Bán61.400K699960000.00573.902B636.00
NET NET DETERGENT JSC
47400.00-1.25%-600.00Bán Mạnh80037920000.001075.122B11.724096.95
NST NGAN SON JSC
6900.001.47%100.00Mua8.200K56580000.0076.174B-391.68308.00
SAB SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
188000.003.18%5800.00Sức mua mạnh417.800K78546400000.00116841.433B26.276934.988135.00
SAF SAFOCO FOODSTUFF J
51800.00-9.12%-5200.00Bán Mạnh1005180000.00573.180B10.373480.58652.00
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY
18200.00-6.91%-1350.00Bán6.000K109200000.00165.738B-4155.32280.00
SGO SAI GON VEGETABLE OIL JSC
900.00-10.00%-100.00Bán201.600K181440000.00
SKH KHANH HOA SANEST BEVERAGE ON
25000.000.00%0.00Mua52.201K1305025000.00
SKN SANNA KHANH HOA BEVERAGE JSC
8500.0013.33%1000.00Bán108918000.00
SKV KHANH HOA SALANGANES NEST SO
25000.000.00%0.00Bán10.801K270025000.00
SMB CTCP BIA SG - MT
41900.00-0.24%-100.00Bán8.800K368720000.001253.559B6.606367.04491.00
SSN SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JS
5000.000.00%0.00Bán Mạnh36.509K182545000.00198.000B14.00
TDT TDT INVESTMENT & D
8400.00-1.18%-100.00Bán Mạnh20.315K170646000.00203.126B9.05939.421900.00
TET NORTHERN TEXTILES
30900.000.00%0.00Mua1003090000.00176.221B15.072049.7934.00
TFC TRANG CORPORATION
7700.00-1.28%-100.00Mua100770000.00129.591B-900.615426.00
THB HA NOI-THANH HOA B
13000.006.56%800.00Bán3003900000.00148.519B16.67732.05485.00
TLI THANG LOI INTERNATIONAL GARM
8200.002.50%200.00Bán1.700K13940000.00
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
68000.000.00%0.00Mua12.200K829600000.001309.000B20.273354.40291.00
TNG TNG INVESTMENT & T
16000.00-8.57%-1500.00Bán Mạnh2.273M36373232000.001839.561B6.082877.3815794.00
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK CO NO.4
2500.000.00%0.00Bán4.957K12392500.0040.129B34.00
VDL LAM DONG FOODSTUFF
25000.001.21%300.00Sức mua mạnh6.800K170000000.00362.032B346.8871.21189.00
VGG VIETTIEN GARMENT C
40900.000.49%200.00Bán1.300K53170000.00
VHC VINH HOAN CORPORATION
75500.00-4.43%-3500.00Bán Mạnh599.100K45232050000.0014486.779B7.0411226.98
VNH VIET NHAT SEAFOOD CORP
2700.003.85%100.00Bán6.210K16767000.0020.860B
VNM VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
70900.00-0.14%-100.00Bán1.755M124450770000.00148386.845B17.514054.709732.00
VTL THANG LONG WINE
15400.00-3.75%-600.00Mua6009240000.0077.924B-3617.3675.00
X20 X20 JSC
8300.00-3.49%-300.00Bán100830000.00143.175B7.911086.772221.00
X26 26 JSC
18100.00-10.84%-2200.00Bán Mạnh5009050000.00
Tải thêm