Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

26
Cổ phiếu
34685.773B
Giá trị vốn hóa thị trường
133.312K
Khối lượng
+0.34%
Thay đổi
+5.94%
Hiệu suất Tháng
−11.52%
Hiệu suất Năm
+7.01%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGPAGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC
22900 VND4.09%900 VND
Mua
1.7K38.93M
AMVAMERICAN VIETNAMES
3800 VND2.70%100 VND
Mua
874.695K3.324B485.091B VND6.82542.23 VND
BCPBECAMEX PHAEMACEUTICAL JOINT STOCK
9600 VND0.00%0 VND
Mua
1K9.6M57.6B VND202
DBDCTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH
41050 VND0.12%50 VND
Sức mua mạnh
119.5K4.905B3.069T VND14.372853.60 VND1.181K
DBTCTCP DUOC PHAM BEN TRE
10700 VND0.00%0 VND
Mua
9.4K100.58M167.194B VND3.563004.04 VND603
DCLCUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
26300 VND6.91%1700 VND
Sức mua mạnh
285.7K7.514B1.775T VND17.571400.49 VND959
DHGDHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
98700 VND1.96%1900 VND
Sức mua mạnh
19.4K1.915B12.63T VND14.196822.92 VND2.678K
DHTHA TAY PHARM
37900 VND−1.56%−600 VND
Bán
5.5K208.45M1.001T VND3605.49 VND
DMCDOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
45850 VND0.00%0 VND
Mua
16.2K742.77M1.584T VND8.685281.63 VND1.023K
DNMDANAMECO MEDICAL
12900 VND2.38%300 VND
Bán
1K12.9M67.765B VND−1773.24 VND
DP3CENTRAL PHARMAC JS
98500 VND1.03%1000 VND
Mua
20019.7M838.5B VND12417.09 VND
DVMVIETNAM MEDICINAL
13500 VND9.76%1200 VND
Mua
314.804K4.25B
FITF.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
4060 VND1.50%60 VND
Mua
1.474M5.986B1.373T VND270.45 VND2.122K
HDPHA TINH PHARMACEUTICAL JSC
13900 VND0.72%100 VND
Mua
1001.39M107.672B VND615
IMPIMEXPHARM CORPORATION
55500 VND−2.46%−1400 VND
Bán Mạnh
5.9K327.45M3.834T VND2169.26 VND1.26K
LDPLAM DONG PHARMACEU
5300 VND0.00%0 VND
Bán
12.208K64.702M67.327B VND−3058.21 VND
MEDMEDIPLANTEX NATION
21500 VND0.00%0 VND
Bán
5K107.5M266.815B VND200.90 VND
MKPMEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL
27500 VND0.00%0 VND
Mua
1K27.5M
OPCOPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
25100 VND−1.57%−400 VND
Bán
80020.08M1.633T VND11.392238.34 VND981
PMCPHARMEDIC PHARMA
67000 VND0.60%400 VND
Bán
1.1K73.7M621.549B VND8339.02 VND
PPPPHONG PHU PHARMACE
13800 VND0.00%0 VND
Mua
6008.28M121.44B VND5.582471.04 VND219
SPMS.P.M CORPORATION
13800 VND−1.43%−200 VND
Bán
1.8K24.84M189.56B VND7.831788.02 VND
TRATRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
91000 VND0.66%600 VND
Bán
2K182M3.747T VND13.986464.15 VND1.434K
VDPVIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
35450 VND−6.59%−2500 VND
Bán Mạnh
2007.09M635.404B VND9.314077.93 VND
VHEVIETNAM HERBS & FO
3200 VND−3.03%−100 VND
Bán
85.2K272.64M109.362B VND44.20 VND
VMDVIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY
19450 VND−1.52%−300 VND
Bán
4.1K79.745M304.945B VND74.03266.78 VND1.087K