Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

131
Cổ phiếu
74078.519B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.744M
Khối lượng
+4.05%
Thay đổi
−1.19%
Hiệu suất Tháng
−38.66%
Hiệu suất Năm
−41.54%
Hiệu suất YTD
           
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
12000.003.00%350.00Mua55.500K666000000.001223.250B16.61701.39265.00
ALV ALV INFRASTRUCTURE DEV INV JSC
3500.009.38%300.00Mua50.910K178185000.0018.105B18.00
B82 JSC NO 482
700.0016.67%100.00Bán58.969K41278300.00
C21 CENTURY 21 JSC
12200.0012.96%1400.00Bán2002440000.00
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
8100.003.71%290.00Mua201.700K1633770000.00215.005B6.501389.62
C4G CIENC04 GROUP JSC
9300.005.68%500.00Mua2.196M20423172000.00
C69 1369 CONSTRUCTION
6900.000.00%0.00Theo dõi161.600K1115040000.00414.000B21.02328.26104.00
C92 CONSTRUCTION & INVESTMENT JSC NO492
2800.00-9.68%-300.00Mua6.050K16940000.0019.658B17.24179.78122.00
CDO CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC
1400.007.69%100.00Bán1.447M2026203200.0040.956B
CID CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEV
7700.0013.24%900.00Mua100770000.006.314B
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
24600.00-1.20%-300.00Mua313.900K7721940000.002371.958B10.632343.13214.00
CMS CMH VIETNAM GROUP
8100.00-7.95%-700.00Bán15.640K126684000.00223.982B7.621155.26165.00
CSC COTANA GROUP JSC
49900.001.84%900.00Mua169.853K8475664700.001252.133B4.4411045.88
CT6 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.6
5300.00-8.62%-500.00Bán4002120000.0032.361B100.00
CTD COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
37000.004.52%1600.00Mua540.300K19991100000.002614.625B-832.701796.00
CTN UNDERGROUND WORKS CONSTRUCTION JSC
1100.000.00%0.00Bán8.018K8819800.00
CTR TONG CTCP CONG TRINH VIET
51900.005.06%2500.00Mua331.700K17215230000.005650.660B11.964129.1211928.00
CVN VINAM JSC
3500.006.06%200.00Mua171.100K598850000.0098.010B3.35984.0511.00
CX8 CONSTREXIM NO 8 IN
6100.008.93%500.00Bán100610000.0012.367B15.52360.92
DC2 DEVELOPMENT INVE 2
6000.000.00%0.00Bán6003600000.0043.180B8.80681.94
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
7490.00-1.32%-100.00Mua42.000K314580000.00398.473B30.04252.69
DIH DEVELOPMENT INV CO
28800.00-2.37%-700.00Bán2.757K79401600.00171.854B144.36204.3665.00
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
28600.004.00%1100.00Mua854.500K24438700000.001732.488B4.496128.16595.00
FCN FECON CORPORATION
9150.005.17%450.00Bán2.914M26664015000.001369.719B22.99378.451357.00
GTH THUA THIEN HUE CONSTRUCTION TRANSP
4700.006.82%300.00Mua3001410000.00
H11 HUD101 CONSTRUCTION JSC
4900.0013.95%600.00Mua4.000K19600000.00
HAS HACISCO JOINT STOCK COMPANY
7520.00-3.71%-290.00Bán Mạnh100752000.0060.918B-48.71
HBC HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
10650.006.50%650.00Mua6.129M65269590000.002741.333B30.01333.255040.00
HC3 HAIPHONG CONSTRUCTION NO3 JSC
32100.00-8.29%-2900.00Bán Mạnh1003210000.00
HEJ VIETNAM HYDRAULIC ENGINEERING CONSU
12600.001.61%200.00Bán90111352600.00
HMR HOANG MAI STONE JS
7200.00-1.37%-100.00Bán16.200K116640000.0040.971B6.501123.6565.00
HTN CTCP HUNG THINH INCONS
19000.000.26%50.00Bán603.500K11466500000.001688.756B7.332586.55612.00
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
6000.002.04%120.00Mua2.800K16800000.0058.800B67.7486.8082.00
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
15350.000.99%150.00Mua28.700K440545000.00347.600B7.142129.991232.00
HVH CTCP DT & CONG NGHE HVC
5250.001.16%60.00Bán118.100K620025000.00191.770B12.50415.36
ICT CTCP VT - TH BUU DIEN
14150.001.07%150.00Bán1.200K16980000.00450.590B17.58796.58465.00
L18 INV & CONST JSC 18
27900.00-0.36%-100.00Mua181.906K5075177400.001067.263B32.77854.54560.00
L40 40 INVESTMENT AND
20000.006.95%1300.00Mua2.500K50000000.0071.540B-1988.8354.00
L43 LILAMA 45.3 JSC
7000.000.00%0.00Mua4152905000.0024.500B-3516.58
L44 LILAMA 45.4 JSC
800.0014.29%100.00Bán75.700K60560000.002.786B
L61 LILAMA 69.1 JSC
5400.00-8.47%-500.00Bán Mạnh6323412800.0040.911B-3643.861018.00
L62 LILAMA 69-2 JSC
4000.000.00%0.00Mua1.600K6400000.0033.193B-502.95
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
3670.004.26%150.00Mua137.500K504625000.00181.168B39.8888.2646.00
LHC LAM DONG INV&HYDR
54300.00-0.91%-500.00Bán49.450K2685135000.00789.120B11.424796.58794.00
LIG LICOGI 13 JSC
4100.000.00%0.00Mua459.345K1883314500.00386.305B6.04678.63113.00
LM7 LILAMA 7 JSC
2600.008.33%200.00Bán300780000.0012.000B-2785.43
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
9890.00-0.10%-10.00Mua5004945000.0092.948B6.301571.422818.00
LO5 LILAMA 5 JSC
1100.000.00%0.00Bán11.100K12210000.005.665B163.00
LTC LOW CURRENT - TELECOM JSC
1100.00-8.33%-100.00Bán6.933K7626300.005.503B
LUT LUONG TAI CONSTRUC
1700.00-5.56%-100.00Bán49.900K84830000.0026.856B-1170.1412.00
MCO BDC VN INV & CON
4000.002.56%100.00Mua8.100K32400000.0016.416B107.4636.296.00
MEC SONG DA MECHANICAL - ASSEMBLING JSC
5500.000.00%0.00Bán3001650000.0045.945B
MQN QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT
23000.00-8.00%-2000.00Bán Mạnh1.000K23000000.00
MST MST INVESTMENT JSC
5500.000.00%0.00Bán1.866M10261603000.00374.774B2.452244.06
NDX DANANG HOUSING DEV
5900.00-1.67%-100.00Bán13.300K78470000.0057.525B6.27956.8675.00
NHA TCT DTPT N&DT NAM HA NOI
15300.006.99%1000.00Mua436.600K6679980000.00603.096B243.1158.8237.00
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
19800.006.17%1150.00Mua2.089M41360220000.005043.587B12.521489.481497.00
PCC PETROLIMEX CONSTRUCTION JSC
15400.0013.24%1800.00Bán3.000K46200000.00
PEN PETROLIMEX INSTALL
9800.000.00%0.00Mua8007840000.0049.000B-1758.98153.00
PFL PETROLEUM DONG DO JOINT STOCK COMPA
3600.002.86%100.00Bán449.200K1617120000.00175.000B32.00
PHC CTCP XD PHUC HUNG HOLDING
6100.000.16%10.00Bán117.300K715530000.00308.653B12.02506.45563.00
PJS PHU HOA TAN WATER SUPPLY JSC
9000.00-11.76%-1200.00Bán Mạnh3.000K27000000.00
PPE PP ENTERPRISE INV
15300.00-9.47%-1600.00Mua1.000K15300000.0030.600B18.98890.21
PPS PETROVIETNAM POW S
10800.000.93%100.00Mua3003240000.00160.500B9.961074.45483.00
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
5980.00-1.32%-80.00Bán145.400K869492000.00195.081B-546.29
PVA PETROVIETNAM NGHE AN CONSTRUCTION
1400.007.69%100.00Bán524.800K734720000.0028.400B
PVC PETROVIETNAM CHEMI
13200.0010.00%1200.00Mua2.009M26514325200.00600.000B90.64132.40340.00
PVE PETROVIETNAM ENGINEERING CONSULTANC
2600.0018.18%400.00Bán47.527K123570200.00
PVS PETROVIETNAM TECHN
22800.009.62%2000.00Mua14.306M326170324800.009941.699B1056.56
PVV VINACONEX 39 JSC
4300.002.38%100.00Mua144.000K619200000.00126.000B
PVX PETRO VIETNAM CONS
2400.0014.29%300.00Bán2.032M4876776000.00839.994B
PXM MIEN TRUNG PETROL CONS JSC
1000.0011.11%100.00Bán255.900K255900000.0013.500B15.00
PXS PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND ME
4500.009.76%400.00Mua991.100K4459950000.00252.600B-79.73944.00
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCT
3800.005.56%200.00Mua214.500K815100000.0072.000B108.00
QTC QUANG NAM TRANSPOR
13800.00-9.80%-1500.00Bán Mạnh5006900000.0041.310B13.071170.5675.00
S12 SONG DA 12 JSC
3100.00-13.89%-500.00Mua200620000.0018.000B
S27 SONG DA 27 JSC
2500.00-13.79%-400.00Bán Mạnh10.400K26000000.00
S55 SONG DA 5.05 JSC
50000.00-3.85%-2000.00Bán Mạnh6.800K340000000.00520.000B5.299829.10257.00
S96 SONG DA NO 9.06 JSC
700.000.00%0.00Bán174.151K121905700.00
S99 SCI JSC
7600.000.00%0.00Mua130.000K988000000.00629.540B6.571156.6830.00
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
17400.00-3.60%-650.00Bán4006960000.00270.433B11.341592.35
SCG SCG CONSTRUCT GRP
68900.000.00%0.00Mua270.022K18604515800.005856.500B637.00
SCI SCI E&C JSC
8800.000.00%0.00Bán32.700K287760000.00223.607B5.751531.18
SD1 SONG DA 1 JSC
1200.000.00%0.00Bán60.900K73080000.00
SD2 SONG DA 2 JSC
6600.004.76%300.00Sức mua mạnh7.500K49500000.0083.657B6.38987.69189.00
SD3 SONG DA NO 3 JSC
3800.0015.15%500.00Mua1.516M5761940000.00
SD4 SONG DA 4 JSC
3300.00-8.33%-300.00Bán Mạnh54.766K180727800.0037.080B-1420.42
SD5 SONG DA NO 5 JSC
7600.001.33%100.00Mua4.000K30400000.00194.999B10.17737.79985.00
SD6 SONG DA NO 6 JSC
3400.006.25%200.00Mua50.700K172380000.00111.269B-463.57748.00
SD7 SONG DA NO 7 JSC
4100.00-6.82%-300.00Bán Mạnh11.700K47970000.0046.640B18.00
SD8 SONG DA NO 8 JSC
1800.00-5.26%-100.00Bán2.400K4320000.00
SD9 SONG DA NO 9 JSC
6400.00-1.54%-100.00Bán45.177K289132800.00222.521B14.52447.73432.00
SDB SONG DA 207 JSC
1200.009.09%100.00Bán13.900K16680000.00
SDJ SONG DA 25 JSC
3600.00-14.29%-600.00Bán Mạnh9003240000.0015.637B
SDP SDP JSC
1400.00-6.67%-100.00Bán170.101K238141400.0016.672B15.00
SDT SONG DA JSC NO 10
3700.005.71%200.00Mua17.000K62900000.00149.563B-124.33848.00
SJC SONG DA 1.01 JSC
11200.0014.29%1400.00Sức mua mạnh84.960K951552000.0067.961B
SJE SONG DA JSC NO 11
23100.00-9.41%-2400.00Bán Mạnh1.200K27720000.00507.549B7.583362.83
SJG SONG DA CORP
11600.005.45%600.00Bán1.400K16240000.004944.910B3782.00
SWC SOWATCO CORPORATION
20200.00-0.98%-200.00Bán Mạnh7.501K151520200.00
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
7200.000.00%0.00Bán799.800K5758560000.001759.812B2.253200.75
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
4070.006.82%260.00Mua1.243M5060231000.00104.013B2.391595.84135.00
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
39500.001.28%500.00Mua23.000K908500000.00778.592B5.896620.23673.00
TKC TAN KY CONST & RE
3300.000.00%0.00Bán149.820K494406000.0049.582B12.12272.2699.00
TTL THANG LONG JSC
9000.003.45%300.00Bán100900000.00376.683B37.84229.89
TV1 POWER ENGINEERING CONSLTNG CO NO 1
10800.00-4.42%-500.00Bán13.800K149040000.00301.612B713.00
TV3 POWER ENGIN CONS 3
17200.00-9.95%-1900.00Mua62.800K1080160000.00181.780B7.372592.47466.00
TV4 POWER ENGIN CONS 4
13600.003.82%500.00Bán1.249K16986400.00259.142B7.041860.22451.00
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
6910.00-1.14%-80.00Mua58.000K400780000.00240.540B-982.02227.00
UNI SAO MAI VIET INV
10600.00-7.83%-900.00Mua5005300000.00179.603B-52.53
V11 CONSTRUCTION JSC NO 11
600.000.00%0.00Bán88.900K53340000.005.040B
V12 VIETNAM CONST JS12
12000.001.69%200.00Bán1.600K19200000.0068.652B10.661107.31165.00
V15 VIETNAM CONSTRUCTION JSC NO.15
700.0016.67%100.00Bán133.563K93494100.00
VAT VAN XUAN VT JOINT STOCK COMPANY
1000.0011.11%100.00Bán54.410K54410000.00
VC1 CONSTRUCTION JSC 1
9900.0010.00%900.00Mua11.300K111870000.00108.000B9.76922.33131.00
VC2 VINA2 INV AND CONS
10300.00-0.96%-100.00Bán611.286K6296245800.00490.874B5.261977.12290.00
VC6 VISICONS CON & INV
6500.00-5.80%-400.00Bán1.000K6500000.0060.719B6.821012.37292.00
VC7 BGI GROUP JSC
8000.000.00%0.00Mua109.900K879200000.00384.362B34.78230.00
VC9 VC9-NO 9 CONSTRUCT
6600.003.12%200.00Mua11.300K74580000.0074.849B0.986561.94200.00
VCC VINACONEX NO25 JSC
14300.000.00%0.00Bán3004290000.00171.600B22.23643.18
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
16650.006.73%1050.00Mua11.613M193353120000.007579.726B6.672340.343154.00
VE1 VNECO 1 ELECTRICIT
3300.000.00%0.00Bán6.100K20130000.0019.573B-207.18
VE3 VNECO 3 ELECTRICIT
8900.000.00%0.00Bán100890000.0011.745B19.85448.4648.00
VE4 VNECO4 ELECTRICITY
87000.00-3.33%-3000.00Mua3.000K261000000.0089.436B-592.3178.00
VE8 VNECO 8 ELECTRICIT
4800.002.13%100.00Mua9.000K43200000.008.460B-1569.0979.00
VE9 VNECO 9 INVESTMENT & CONSTRUCTION
2200.004.76%100.00Mua56.544K124396800.0025.250B12.00
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
9900.001.02%100.00Mua269.800K2671020000.00802.953B352.7127.78177.00
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
5420.00-0.55%-30.00Mua206.800K1120856000.00519.700B4.931105.30
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
18000.000.00%0.00Bán2003600000.00237.600B9.551884.86
VXB BEN TRE CONSTRUCTION MATERIAL JSC
15400.005.48%800.00Theo dõi3004620000.0066.809B4.623163.5125.00
XMC VINACONEX XUAN MAI CONCRETE
7000.000.00%0.00Bán9.300K65100000.00
Tải thêm