Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

100
Cổ phiếu
190582.108B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.263M
Khối lượng
−1.87%
Thay đổi
+0.28%
Hiệu suất Tháng
−35.17%
Hiệu suất Năm
−38.36%
Hiệu suất YTD
           
AAA AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
7210.00-5.13%-390.00Bán2.592M18689041000.002905.286B8.23923.392964.00
ACL CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
11900.00-6.67%-850.00Bán202.900K2414510000.00639.527B4.872618.001618.00
ADP A DONG PAINT STOCK CO
16000.000.63%100.00Bán2.500K40000000.00
ADS DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
10900.00-0.91%-100.00Bán616.700K6722030000.00481.569B6.091806.32
ALT ALTA
16000.001.27%200.00Bán1.100K17600000.0090.640B14.731072.38305.00
AMC ASIA MINERAL JSC
22500.000.00%0.00Bán2004500000.0064.125B9.192448.62115.00
APH CTCP TD AN PHAT HOLDING
7800.00-2.38%-190.00Bán2.587M20177040000.001948.635B27.64289.0992.00
APP ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS
5000.000.00%0.00Bán100500000.0030.710B6.79736.29
BAF CTCP NONG NGHIEP BAF VIET
17950.00-5.77%-1100.00Bán1.629M29249525000.002734.060B7.552522.26705.00
BBT BACH TUYET COTTON CORP
11300.004.63%500.00Mua2002260000.00
BFC BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
18800.00-2.59%-500.00Mua90.700K1705160000.001103.342B5.633429.041234.00
BLT BINH DINH FOOTWEAR JSC
27000.00-5.26%-1500.00Mua1002700000.00
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
56600.002.72%1500.00Mua113.700K6435420000.004510.538B8.026868.70
BPC VICEM PACK BIM SON
6700.00-5.63%-400.00Bán10.100K67670000.0026.980B11.45619.91208.00
BTG TIEN GIANG PACKAGING JSC
8300.000.00%0.00Bán4.850K40255000.00
BXH HAIPHONG CEMENT PA
9900.0010.00%900.00Bán2001980000.0029.819B16.06560.39
CLC CAT LOI JOINT STOCK COMPANY
31200.000.65%200.00Bán1003120000.00812.435B6.354881.59
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
24000.000.00%0.00Bán70.400K1689600000.00647.984B5.144672.74271.00
CPC CANTHO PESTICIDES
13400.00-0.74%-100.00Bán3.003K40240200.0055.100B6.732006.95190.00
CSV SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
33550.00-0.89%-300.00Bán248.000K8320400000.001496.170B4.098282.71
DBC CTCP TD DABACO VIET NAM
15100.00-5.62%-900.00Bán5.150M77758960000.003872.030B11.361408.555993.00
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
29100.00-3.16%-950.00Bán3.069M89310810000.0015908.471B4.257067.911241.00
DGC CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
62700.00-0.48%-300.00Bán3.003M188269290000.0023926.040B4.2914700.062246.00
DHC DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE
35600.00-5.07%-1900.00Bán462.325K16458770000.002624.791B7.865484.85532.00
DPM PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
42500.000.47%200.00Mua1.879M79878750000.0016550.659B2.7415421.14
DRG DAKLAK RUBBER JSC
6700.00-1.47%-100.00Bán7.800K52260000.00
DVG DAI VIET PAINT GRP
3000.00-9.09%-300.00Bán352.700K1058100000.0092.400B7.99412.8323.00
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT
1800.00-10.00%-200.00Mua870.610K1567098000.00100.000B-4416.47
GVR TD CN CAO SU VN - CTCP
14000.00-3.78%-550.00Bán1.976M27664000000.0058200.000B13.241098.88
HAP HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY
4560.00-6.75%-330.00Bán Mạnh223.500K1019160000.00541.748B8.46577.96620.00
HCD HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
6170.00-0.48%-30.00Mua166.300K1026071000.00195.857B4.601347.2719.00
HDA DONG A PAINT JSC
7900.00-3.66%-300.00Mua163.800K1294020000.00188.600B7.411106.48186.00
HHP CTCP GIAY HOANG HA HP
8500.00-3.41%-300.00Bán Mạnh52.000K442000000.00264.614B7.081243.14121.00
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
4520.00-3.83%-180.00Bán242.800K1097456000.00346.216B4.75990.19458.00
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
4700.00-6.37%-320.00Bán12.324M57920920000.005564.940B-1715.351311.00
HSI GENERAL MATERIALS BIOCHEMIST
1200.000.00%0.00Bán Mạnh28.000K33600000.0011.863B
HSM HANOI TEXTILE AND GARMENT JSC
7000.00-12.50%-1000.00Bán Mạnh14.300K100100000.00
HVG HUNG VUONG CORPORATION
1700.0013.33%200.00Bán2.825M4802214400.00
HVT VIET TRI CHEMICALS
46600.000.00%0.00Bán2.002K93293200.00512.044B3.5213245.61325.00
KMR MIRAE JOINT STOCK COMPANY
3070.00-0.32%-10.00Mua66.200K203234000.00175.184B11.74262.28
KTS KON TUM SUGAR JSC
13000.00-9.09%-1300.00Bán5.100K66300000.0072.501B9.051580.23188.00
LAS LAM THAO FERTILIZE
8300.00-7.78%-700.00Bán545.710K4529393000.001015.708B13.56663.51
LSS LAM SON SUGAR JOINT STOCK CORPORATION
6390.00-3.47%-230.00Bán145.700K931023000.00463.400B656.81
LTG LOC TROI GROUP JSC
25100.00-1.57%-400.00Bán287.106K7206360600.00
MCF MECHANICS CONSTRUC
7600.000.00%0.00Mua4.500K34200000.0081.912B6.991086.63344.00
MCM MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
37300.000.27%100.00Bán Mạnh7.103K264941900.00
MCP MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
15950.006.33%950.00Mua1001595000.00225.789B18.00833.14280.00
MLS MITRACO LIVESTOCK JSC
11000.000.00%0.00Bán8.400K92400000.0044.000B136.00
MPT TRUONG TIEN GROUP JSC
900.0012.50%100.00Bán341.658K307492200.0015.396B
NDF NAM DINH EXPORT FOODSTUFF & AGRICUL
1300.008.33%100.00Bán248.500K323050000.00
NDT NAM DINH TEXTILE GARMENT JSC
8000.00-5.88%-500.00Bán4.530K36240000.00
NFC NINH BINH PHOSPHAT
11800.00-9.23%-1200.00Bán11.200K132160000.00204.506B8.151596.04
NHP NHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
900.0012.50%100.00Bán1.634M1470357000.00
NSC NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY
70500.00-0.56%-400.00Bán3.700K260850000.001246.033B5.2513493.65686.00
PBP PETROVIETNAM PACKA
12800.001.59%200.00Bán17.300K221440000.0060.474B10.541195.97219.00
PCE CENTRAL PETROVN FE
27200.005.43%1400.00Sức mua mạnh1002720000.00258.000B3.677034.7951.00
PCH PICOMAT PLASTIC JS
4800.00-5.88%-300.00Mua46.702K224169600.00
PCN DMC-NORTHERN PETROLIUM CHEM JSC
8600.0014.67%1100.00Sức mua mạnh5004300000.00
PGN PLASTIC ADDITIVES
6600.00-4.35%-300.00Bán37.592K248107200.0058.311B5.021375.3539.00
PLP PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
4260.00-6.58%-300.00Bán139.500K594270000.00319.199B5.03906.18530.00
PMP DAM PHU MY PACKAGI
14700.002.80%400.00Mua1.200K17640000.0060.060B8.471689.19492.00
PMS PETROLEUM MECHANIC
20900.00-0.95%-200.00Bán1002090000.00151.411B5.803638.87191.00
PSE SOUTH-EAST PETROVI
12000.00-1.64%-200.00Bán20.900K250800000.00152.500B3.523467.2063.00
PSW SOUTH W PETRO VN F
8100.00-3.57%-300.00Bán12.920K104652000.00142.800B3.922142.0854.00
PTT INDOCHINA PETROLEUM TRANSPOR
10300.000.00%0.00Mua9.100K93730000.00
PVB PETROVIETNAM COAT
12200.00-4.69%-600.00Bán119.960K1463512000.00276.480B12.521022.20158.00
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
2180.00-6.84%-160.00Bán732.300K1596414000.00162.232B64.8736.07
QNS QUANG NGAI SUGAR JSC
37300.000.27%100.00Bán98.710K3681883000.004099.00
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
7510.001.49%110.00Mua91.000K683410000.00363.117B35.49208.54
SBT THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
13100.000.77%100.00Mua5.448M71370110000.008751.489B10.331289.80
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11250.00-0.88%-100.00Bán38.200K429750000.00310.127B7.521509.71683.00
SDN DONG NAI PAINT COR
42000.002.44%1000.00Bán50021000000.0062.247B3.7510942.84205.00
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9000.00-4.15%-390.00Bán3.000K27000000.00449.756B6.561432.08687.00
SFN SAIGON FISHING NET
22500.000.00%0.00Bán Mạnh2004500000.0064.443B4.025593.42314.00
SJ1 HUNG HAU AGRI CORP
15300.006.25%900.00Sức mua mạnh4036165900.00338.157B728.27
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3720.00-7.00%-280.00Bán1.073M3992676000.00316.800B11.98333.8213.00
SLS SON LA SUGAR JSC
116900.00-0.09%-100.00Bán4.500K526050000.001145.658B4.8724042.33302.00
SPC SAI GON PLANT PROT
15000.000.00%0.00Bán Mạnh2.000K30000000.00157.950B7.212079.31484.00
SPP SAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
600.000.00%0.00Bán200.020K120012000.00
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
26150.00-0.38%-100.00Bán1.900K49685000.002147.832B7.703410.67927.00
STP SONG DA INDUSTRY T
7100.004.41%300.00Bán2251597500.0054.550B18.86360.46172.00
SVI BIEN HOA PACKAGING COMPANY
54100.00-6.72%-3900.00Bán Mạnh1.500K81150000.00744.281B6.449003.49739.00
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
10850.00-0.91%-100.00Bán2.000K21700000.00164.834B4.302544.318.00
TAR TRUNG AN HI-TECH F
12500.00-7.41%-1000.00Bán845.306K10566325000.001057.319B9.771382.27193.00
TCM THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
46350.00-0.11%-50.00Mua316.200K14655870000.003802.326B18.322532.61
TDP CONG TY CO PHAN THUAN DUC
30050.006.17%1746.43Sức mua mạnh45.200K1358260000.001908.686B17.191470.311306.00
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
6590.00-6.79%-480.00Bán100659000.00159.195B10.89649.40691.00
TPP TAN PHU VIET NAM J
10000.000.00%0.00Bán2.011K20110000.00450.000B14.60685.03
TVT VIET THANG CORPORATION
24800.002.69%650.00Mua1.300K32240000.00507.150B6.583670.301598.00
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9900.006.91%640.00Bán3002970000.00372.887B8.941036.37
VBC VINH PLASTIC AND B
18600.00-7.46%-1500.00Bán Mạnh2003720000.00150.749B5.273817.331036.00
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
249000.006.96%16200.00Sức mua mạnh1.700K423300000.006618.205B13.3117490.35
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
36450.001.25%450.00Bán2.200K80190000.001501.654B7.504800.651215.00
VGT VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
11100.000.00%0.00Mua299.392K3323251200.005550.000B28028.00
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
6600.00-1.20%-80.00Mua2.000K13200000.00272.785B8.49786.84
VLC VIETNAM LIVESTOCK CORP JSC
14900.002.76%400.00Bán239.649K3570770100.00
VLF VINH LONG CEREAL AND FOOD CORP
1100.0010.00%100.00Bán305.690K336259000.00
VPG VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
14700.00-6.96%-1100.00Bán2.504M36808800000.001267.134B4.003947.05109.00
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
9200.00-2.02%-190.00Bán5004600000.00229.687B20.36461.25349.00
VSF VIETNAM SOUTHERN FOOD CORP
3700.008.82%300.00Bán5.500K20350000.00
Tải thêm