Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

50
Cổ phiếu
102706.228B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.098M
Khối lượng
+0.51%
Thay đổi
+7.78%
Hiệu suất Tháng
+30.20%
Hiệu suất Năm
+12.99%
Hiệu suất YTD
          
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
14450.006.64%900.00Mua172.700K505.946B12.111118.58
AVC A VUONG HYDROPOWER JSC
34300.000.00%0.00Mua300
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
17200.002.08%350.00Mua8001019.182B19.74853.41
BTW BEN THANH WATER SU
33100.000.00%0.00Mua4.701K309.816B3778.58232.00
BWA BAO LOC SUPPLY SEWERAGE & CONST JSC
11000.0010.00%1000.00Mua400
BWE BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
43500.00-0.91%-400.00Mua253.900K8469.188B14.543018.481166.00
CHP CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
20750.000.00%0.00Mua32.500K3048.438B12.121711.68125.00
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
30000.00-4.61%-1450.00Mua1.500K390.000B14.432180.05459.00
DDG INDOCHINE IMP&EXP
29900.000.67%200.00Mua135.200K1694.085B43.47683.26
DNW DONG NAI WATER JSC
24700.003.78%900.00Sức mua mạnh65.000K
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
63900.00-0.16%-100.00Mua100607.050B10.396160.3034.00
DWS DONG THAP WATER SUPPLY & URB
12000.000.84%100.00Mua300
GDW GIA DINH WATER SUP
26600.008.13%2000.00Mua100233.700B10.422572.35325.00
GEG CTCP DIEN GIA LAI
20700.00-1.19%-250.00Mua1.506M6249.233B22.24942.00538.00
GHC GIA LAI HYDROPOWER JSC
38400.001.59%600.00Mua84.518K
GLT GLOBAL ELECTRICAL
35000.000.00%0.00Mua500284.595B9.513679.0375.00
HJS NAM MU HYDROPOWER
33300.000.91%300.00Mua8.700K692.997B13.742401.70126.00
HWS T-THIEN HUE WATER SUPPY JSC
12300.002.50%300.00Mua2.800K
KHP KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
7870.000.25%20.00Mua151.500K428.382B5.251494.21995.00
MTG MT GAS JSC
8900.0011.25%900.00Mua39.500K42.00
NBP NINH BINH THERMAL
16500.0010.00%1500.00Sức mua mạnh59.100K192.983B15.77951.14413.00
ND2 NORTHERN ELECTRICITY DEVELOP
28100.00-1.06%-300.00Bán6.300K
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
23550.001.51%350.00Mua1.480M6678.724B21.201094.58180.00
NTH NUOC TRONG HYDRO-P
39000.00-2.50%-1000.00Mua1.000K432.082B9.284309.2234.00
PCG PETRO VIETNAM GAS
11900.002.59%300.00Mua139.200K218.892B36.42318.5567.00
PGC PETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC
28450.003.08%850.00Mua156.300K1665.364B11.592381.27
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
36550.001.11%400.00Mua22.500K3253.430B13.322713.21276.00
PGT PGT HOLDINGS JSC
10600.000.95%100.00Mua31.280K94.621B-183.41
PGV POWER GENERATION CORP 3
29100.00-1.02%-300.00Bán33.727K
POW TCT DIEN LUC DAU KHI VN
12250.001.24%150.00Mua13.708M28336.646B11.901016.912181.00
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
22700.00-0.22%-50.00Bán184.400K7293.947B8.572655.28854.00
S4A SESAN 4A HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
29900.000.00%0.00Mua1001261.780B11.122689.6658.00
SBA SONG BA JOINT STOCK COMPANY.
19700.001.55%300.00Sức mua mạnh36.000K1169.532B8.902178.8598.00
SBH SONG BA HA HYDRO POWER JSC
40500.00-1.94%-800.00Bán200
SEB MIEN TRUNG POWER
49500.00-10.00%-5500.00Mua6.300K1759.998B4834.27
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
27250.000.93%250.00Mua88.400K2530.176B26.061036.19119.00
SII SAI GON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION
17900.004.68%800.00Sức mua mạnh1.000K1103.328B-1604.69
SJD CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
22300.00-0.67%-150.00Mua432.400K1549.019B13.661642.97252.00
TBC THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
30300.000.33%100.00Mua22.600K1917.700B8.513550.29160.00
TDM CTCP NUOC THU DAU MOT
32900.00-1.20%-400.00Mua355.100K3330.000B12.702621.9924.00
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
37400.003.89%1400.00Sức mua mạnh500306.000B7.534778.54417.00
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
50300.000.90%450.00Mua18.700K3489.500B15.063309.31160.00
TOW TRANOC-OMON WATER SUPPLY JSC
16900.000.00%0.00Bán1.000K
TTA CTCP DTXD&PT TRUONG THANH
17300.003.28%550.00Sức mua mạnh2.414M2442.149B16.431019.58127.00
TTE CTCP DT NL TRUONG THINH
9820.00-0.10%-10.00Mua100279.776B-16.04
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
57100.003.63%2000.00Bán22.600K440.800B6.288776.96120.00
VPC VIETNAM POWER INVESTMENT JSC
3600.002.86%100.00Mua30.140K
VPD VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
18500.001.65%300.00Sức mua mạnh64.000K1939.931B13.941305.13
VSH VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
30100.000.33%100.00Mua73.900K7087.238B16.011874.33
VWS VIETNAM WATER, SANITATION AND ENVIRONMENT JSC
16500.006.45%1000.00Mua2.400K
Tải thêm