Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

54
Cổ phiếu
331964.940B
Giá trị vốn hóa thị trường
616.679K
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
−1.50%
Hiệu suất Tháng
−7.69%
Hiệu suất Năm
+4.21%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AVCA VUONG HYDROPOWER JSC
39000 VND0.26%100 VND
Bán
1013.939M
BDWBINH DINH WATER SUP&SEW JSC
15600 VND14.71%2000 VND
Bán
1001.56M367
BLWBACLIEU WATER SUPPLY JSC
11000 VND−12.00%−1500 VND6006.6M
BTPBA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
12900 VND0.00%0 VND
Bán Mạnh
1.1K14.19M780.264B VND10.051283.14 VND
BTWBEN THANH WATER SU
27000 VND−10.00%−3000 VND
Bán
1002.7M252.72B VND4191.05 VND
BWEBINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
44100 VND0.23%100 VND
Bán
13.5K595.35M8.488T VND13.603236.02 VND1.12K
BWSBARIA-VUNGTAU WATER SUPPLY JSC
27000 VND0.37%100 VND
Bán
6.966K188.082M
CHPCENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
24950 VND−0.20%−50 VND
Mua
9.5K237.025M3.673T VND7.463349.12 VND125
CLWCHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
25450 VND−6.43%−1750 VND
Bán
1002.545M330.85B VND11.692326.98 VND458
DDGINDOCHINE IMP&EXP
43000 VND0.23%100 VND
Mua
164.703K7.082B2.567T VND50.61847.69 VND
DNAAN GIANG POWER AND WATER SUPPLY JSC
19500 VND−14.85%−3400 VND
Bán
1.277K24.902M1.17T VND1.417K
DNWDONG NAI WATER JSC
27000 VND1.89%500 VND
Sức mua mạnh
7.5K202.5M3.228T VND1.045K
DRLHYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
66900 VND0.00%0 VND
Mua
1006.69M635.55B VND10.876154.09 VND34
DWSDONG THAP WATER SUPPLY & URB
10500 VND0.00%0 VND
Bán
9009.45M272.14B VND
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
103200 VND0.19%200 VND
Bán
112K11.558B197.137T VND13.337729.80 VND2.742K
GDWGIA DINH WATER SUP
27700 VND−9.77%−3000 VND
Mua
1K27.7M291.65B VND2257.86 VND
GEGCTCP DIEN GIA LAI
14150 VND1.80%250 VND
Bán
271.9K3.847B4.475T VND11.671191.07 VND
GHCGIA LAI HYDROPOWER JSC
26600 VND0.00%0 VND
Bán
23.301K619.807M
GLTGLOBAL ELECTRICAL
23000 VND0.88%200 VND
Bán
1.2K27.6M185.394B VND3.077424.45 VND71
HWST-THIEN HUE WATER SUPPY JSC
11000 VND−4.35%−500 VND
Bán
2K22M970.623B VND508
ISHIDICO SROK PHU MIENG HYDROPOWER JSC
18400 VND−0.54%−100 VND
Bán
1.6K29.44M
KHPKHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
7890 VND−0.25%−20 VND
Bán
14.8K116.772M454.081B VND8.07980.02 VND951
MTGMT GAS JSC
8500 VND6.25%500 VND
Mua
12K102M50.4B VND34
NBPNINH BINH THERMAL
13800 VND6.15%800 VND
Mua
51.1K705.18M177.544B VND1891.32 VND
NBWNHA BE WATER SUPPL
26900 VND−9.73%−2900 VND
Mua
3.515K94.554M324.82B VND1904.22 VND
ND2NORTHERN ELECTRICITY DEVELOP
29800 VND−12.35%−4200 VND
Bán Mạnh
1023.04M
NT2PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
29000 VND1.75%500 VND
Theo dõi
638.7K18.522B8.204T VND11.512476.25 VND176
NTHNUOC TRONG HYDRO-P
53900 VND0.00%0 VND
Mua
40421.776M582.231B VND6392.75 VND
PGCPETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC
15950 VND−0.31%−50 VND
Theo dõi
1.9K30.305M965.429B VND1788.47 VND
PGDPETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
31950 VND1.75%550 VND
Sức mua mạnh
7K223.65M2.826T VND7.054452.46 VND
PGVTONG CONG TY PHAT DIEN 3
18350 VND0.00%0 VND
Bán
2.7K49.545M20.616T VND1937.10 VND
PMWPHU MY WATER SUPPLY JSC
25500 VND−15.00%−4500 VND
Bán Mạnh
1002.55M
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
13200 VND2.72%350 VND
Sức mua mạnh
5.583M73.694B30.093T VND15.93806.76 VND2.071K
PPCPHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
15100 VND0.33%50 VND
Theo dõi
42.8K646.28M4.825T VND1183.14 VND
QTPQUANG NINH THERMAL POWER JSC
14800 VND0.68%100 VND
Theo dõi
95.424K1.412B
S4ASESAN 4A HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
34000 VND−3.13%−1100 VND
Bán
2006.8M1.435T VND8.544111.99 VND52
SBASONG BA JOINT STOCK COMPANY.
25000 VND−0.40%−100 VND
Mua
80020M1.518T VND6.194054.89 VND99
SBHSONG BA HA HYDRO POWER JSC
40000 VND−9.09%−4000 VND
Mua
1004M5.466T VND9.954421.28 VND112
SEBMIEN TRUNG POWER
42700 VND−0.47%−200 VND
Bán
1.3K55.51M1.373T VND7.695575.06 VND85
SHPSOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
27000 VND0.75%200 VND
Mua
12.5K337.5M2.712T VND9.182920.80 VND118
SIISAI GON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION
17800 VND0.00%0 VND
Mua
1001.78M1.149T VND−1066.97 VND262
SJDCAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
15300 VND0.00%0 VND
Mua
79.6K1.218B1.056T VND5.522772.01 VND
TBCTHAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
33650 VND1.97%650 VND
Mua
1.7K57.205M2.096T VND6.475101.21 VND
TDMCTCP NUOC THU DAU MOT
37000 VND1.37%500 VND
Mua
1.811M67.011B3.65T VND17.132130.26 VND22
TDWTHU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
43250 VND−6.99%−3250 VND
Theo dõi
1.1K47.575M367.625B VND4855.58 VND
TMPTHAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
54200 VND0.00%0 VND
Theo dõi
20010.84M3.794T VND6.887875.41 VND159
TOWTRANOC-OMON WATER SUPPLY JSC
14700 VND−14.04%−2400 VND
Bán
1001.47M
TTACTCP DTXD&PT TRUONG THANH
8300 VND1.22%100 VND
Bán
77.5K643.25M1.291T VND1153.47 VND132
UICIDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
37100 VND−1.07%−400 VND
Bán
1K37.1M296.8B VND5.876391.94 VND94
VCPVINACONEX POWER DEVELOPMENT
24800 VND−0.80%−200 VND
Theo dõi
1002.48M
VPCVIETNAM POWER INVESTMENT JSC
5400 VND1.89%100 VND
Bán
9.3K50.22M30.375B VND
VPDVIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
26700 VND−6.97%−2000 VND
Mua
39.3K1.049B3.059T VND12.372319.88 VND124
VSHVINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
38400 VND−0.26%−100 VND
Theo dõi
34.3K1.317B9.095T VND5349.53 VND227
VWSVIETNAM WATER, SANITATION AND ENVIRONMENT JSC
17300 VND14.57%2200 VND
Theo dõi
5.614K97.122M