RicardoSantos

[RS]vdub Nexus Ribbon V0

Request for vdubus.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//Script editor vdubus coded by RicardoSantos
// (set variables as required Upper & Lower) Switch out any of the indicators you don't want.
study(title="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", shorttitle="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", overlay=true)
 
//============================Ichomku cloud
//- if possible just the cloud it self & conversion period
show_cloud = input(true, title="Display Ichimoku Cloud:")
conversionPeriods = input(34, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(not show_cloud ? na : conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=circles, title="Mid line resistance levels")
//plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(not show_cloud ? na : leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(not show_cloud ? na : leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2)

//===============================Pivot channel==========================
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
 
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
 
l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================
 
//-----------------Built in MA 55-----------------------------------------
m1_src = close
m1_p = input(55, title="MA1 Period:")
 
plot(sma(m1_src, m1_p), color=red, linewidth=2, title="MA1")
 
//-----------------Built in MA 144-----------------------------------------
m2_src = close
m2_p = input(144, title="MA2 Period:")
 
plot(sma(m2_src, m2_p), color=blue, linewidth=1, title="MA2")
 
//-----------------Built in MA 233-----------------------------------------
m3_src = close
m3_p = input(233, title="MA3 Period:")
 
plot(sma(m3_src, m3_p), color=maroon, linewidth=1, title="MA3")
 
//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")
 
plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")
 
m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")
 
plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")
//============= TV's MA EXP RIBBON =====================
// Exp MA's Set Inputs:
show_ema = input(true, title="Display Exponential MA Set:")
ema_src = input(close, title="Exponential MA's Source:")
ema_base_length = input(20, minval=1, title="Exponential MA's Base Length:")
ema_length_scalar = input(5, minval=0, title="Exponential MA's Length Scalar:")
//=============Exp MA 9..15==============================
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 1:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar) , color=yellow, linewidth=1, title="Exponential MA 2:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*2), color=orange, linewidth=1, title="Exponential MA 3:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*3), color=red, linewidth=1, title="Exponential MA 4:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*4), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 5:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*5), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 6:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 7:")
//===============================================

//===============================================
 
//=============Hull MA's 9 - 15
// Hull MA's Set Inputs:
show_hma = input(true, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(9, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(1, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
// Hull MA Function:
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
//=============Hull MA 9..15==============================
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Hull MA 1:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar) , color=aqua, linewidth=1, title="Hull MA 2:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*2), color=teal, linewidth=1, title="Hull MA 3:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*3), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 4:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*4), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 5:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*5), color=navy, linewidth=1, title="Hull MA 6:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Hull MA 7:")
//===============================================

Bình luận

This indicator is very attractive. but what program you use? MT4? Can you help me? thanks
+11 Phản hồi
with candles
+6 Phản hồi
Yes look better whith the Candles :_)
Phản hồi
Nice
+2 Phản hồi
Can i get this indicator please? I have lost too much to binary options
+1 Phản hồi
Any guide to use this indicator for noobs like me?
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất