Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX)

Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX)

Chỉ số Định hướng Trung bình (Directional Average - ADX) giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của một xu hướng, chứ không phải là hướng đi thực tế. Chỉ số này có thể được sử dụng để tìm hiểu xem thị trường đang thay đổi hay bắt đầu một xu hướng mới. Nó liên quan đến Chỉ số Định hướng dịch chuyển giá (DMI) và, trên thực tế, sau này bao gồm cả đường chỉ số ADX. Bộ dao động dao động trong khoảng từ 0 đến 100 với mức giá cao cho thấy xu hướng tăng mạnh và mức giá thấp cho thấy xu hướng yếu. Chỉ số này thường được kết hợp với các chỉ báo xu hướng. Chỉ số này được phát triển bởi Welles Wilder, người đã tạo ra một số chỉ báo giao dịch chính.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
10
1
2
...
10