Hồ sơ Khối lượng giao dịch

Hồ sơ Khối lượng giao dịch là một nghiên cứu biểu đồ tiên tiến hiển thị hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định với mức giá xác định. Nghiên cứu (tính đến các tham số được xác định bởi người dùng như số hàng và khoảng thời gian) vẽ quang đồ trên biểu đồ nhằm để lộ ra mức giá chủ đạo và/hoặc quan trọng dựa trên khối lượng. Về cơ bản, Hồ sơ khối lượng giao dịch sẽ lấy tổng khối lượng đã giao dịch ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian xác định và chia tổng khối lượng giao dịch thành khối lượng mua hoặc khối lượng bán và do vậy khiến thông tin đó rõ ràng đối với trader.

Đọc thêm về Volume Profile.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
7
1
2
...
7