spark image
Photo: Amy Shamblen / Unsplash

Cổ phiếu rượu: Bạn muốn thử một ngụm không?

16 mã
Chúng tôi đã uống trước khi viết bài này. Không thể nhớ những gì nó cần phải nói - ủng hộ một điều gì đó về việc rượu là một doanh nghiệp lớn ... Dù sao, bất cứ điều gì, đây là thực đơn của chúng tôi về các loại đồ uống có cồn. Hãy nhớ rằng: hãy giao dịch có trách nhiệm, hãy để khoảng cách giữa nó với một vài cốc nước.