spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Cổ phiếu Thịt: Dành hết tâm trí

8 mãCập nhật
Thị trường thịt toàn cầu đang kinh doanh ngon lành - trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Nhưng trong một thế giới ngày càng quan tâm đến tác động môi trường và đạo đức của việc sản xuất thịt, liệu các nhà đầu tư có quyết định cuối cùng đã đến lúc đưa các công ty thịt ra đồng cỏ? Hãy xem lựa chọn thịt của chúng tôi và quyết định cho chính mình.

Danh sách này được lựa chọn dựa trên các nguồn dự trữ thịt lâu đời nhất và những nguồn cung cấp và hưởng lợi từ ngành. Đây không phải là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.