spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Cổ phiếu thuần chay: Không có thịt

10 mã
Từ các mối quan tâm về môi trường đến sức khỏe, có rất nhiều lý do khiến mọi người ăn chay trường, và ngày nay chế độ ăn không thịt không còn được coi là lựa chọn ngoài lề cuộc sống như trước đây nữa. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, đây là một lựa chọn các cổ phiếu thân thiện với người ăn chay hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm một số lợi nhuận từ thực vật trong danh mục đầu tư của họ.

Danh sách này dựa trên các công ty cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu không có thịt hoặc ủng hộ lối sống thuần chay. Nó bao gồm các nhà sản xuất, nhà hàng và nhà phân phối. Danh sách của chúng tôi không nên được coi là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.