spark image
Photo: Rowan Freeman / Unsplash

Nguồn cung cấp thực phẩm: Cung cấp cho quần chúng

15 mã
Thị trường giao đồ ăn được dự đoán sẽ trị giá hơn 40 tỷ USD vào năm 2025. Vì vậy, ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc bữa ăn của mình trở nên nguội lạnh hoặc muộn vào dịp lễ, thì vẫn còn rất nhiều nguồn dự trữ tiềm năng có thể mang lại lợi nhuận lớn như bữa tiệc cho danh mục đầu tư của bạn.

Danh sách này tập trung vào các cổ phiếu liên quan đến giao thức ăn (cả đồ ăn mang đi và hàng tạp hóa), chẳng hạn như ứng dụng, những công ty cung cấp công nghệ và các nhà hàng/cửa hàng lớn. Đây không phải là những khuyến nghị về cổ phiếu và điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu của mình.