spark image
Photo: Alexander Butsko / Unsplash

Cổ phiếu FANG: Ai cần Apple?

4 mãCập nhật
Bạn còn nhớ những ngày xưa đẹp đẽ vào năm '13 khi các ứng dụng công nghệ được yêu thích như Amazon, Facebook, Netflix và Google đều hiện diện mà không có Apple? FANG, chúng tôi đã dự đoán chúng sẽ xảy ra. Những khoảng thời gian vui vẻ. Đến năm 2017, thành quả đã đơm hoa kết trái và mọi thứ hoàn toàn khác - chúng tôi có FAANG. Nhưng nếu bạn đang khao khát một số hành động không cần đến Apple, thì đây. Hãy nhớ rằng, tự mình nghiên cứu trước và đừng chỉ dựa vào Spark này.