spark image
Photo: JC Gellidon / Unsplash

Cổ phiếu GAMMA: Năm cổ phiếu nổi tiếng

5 mã

Mô tả

Công nghệ lớn là ngành kinh doanh lớn và những đơn vị chủ chốt thúc đẩy phần lớn phần mềm cho thế giới phương Tây. Giữa họ, Google, Amazon, Microsoft, Apple và Meta đã định hình cuộc sống hiện đại của chúng ta - và Spark nhanh chóng này tập hợp họ lại thành một nhóm độc quyền: GAMAM. Không, đó không phải là tên của một đứa trẻ mới biết đi dành cho Granny. Thêm Spark bên dưới để theo dõi những cái tên khổng lồ này trong một cú nhấp chuột, nhưng rõ ràng là các cổ phiếu công nghệ lớn khác đang tồn tại. Đừng dựa vào chúng tôi và hãy đảm bảo rằng bạn tự nghiên cứu.