spark image
Photo: cheng feng / Unsplash

Cổ phiếu MAMAA: Di chuyển qua FAANG

5 mã
Khá nhiều người quan tâm đến giao dịch đều biết FAANG là viết tắt của Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Nhưng Jim Cramer, người đã đặt ra cụm từ gốc vào năm 2013 - hiện đã cập nhật nó. MAMAA là viết tắt của Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon và Apple. Bây giờ bạn biết.