spark image
Photo: Emily Berna / Unsplash

Big Four? Không, The Big Five

5 mã
Big Four, còn được gọi là Big Tech, The Tech Giants hoặc Our Lords and Masters (chúng tôi chỉ nửa đùa nửa thật) là cái tên được sử dụng để mô tả bốn công ty lớn nhất, thống trị nhất và quyền lực nhất trong ngành công nghiệp công nghệ Hoa Kỳ. Câu lạc bộ bao gồm Alphabet (Google), Amazon, Apple và Meta (Facebook). Mặc dù gần đây, mọi người cũng đã thêm Microsoft vào danh sách để trở thành Big Five. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là danh sách của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng bạn TỰ NGHIÊN CỨU KỸ trước khi giao dịch.