China Pharma Holdings, Inc.China Pharma Holdings, Inc.China Pharma Holdings, Inc.

China Pharma Holdings, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CPHI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của China Pharma Holdings, Inc.

Tổng tài sản của CPHI trong Q4 23 là 16.47 M USD, tăng 7.27% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.46% trong Q4 23 tới 9.01 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY