BIGTINCAN HOLDINGS LIMITEDBIGTINCAN HOLDINGS LIMITEDBIGTINCAN HOLDINGS LIMITED

BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BTH nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu BTH trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là -0.02 AUD trong khi ước tính là 0.00 AUD. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 59.53 M AUD mặc dù con số ước tính là 62.50 M AUD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BTH trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên