BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BTH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED

Doanh thu của BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED trong năm ngoái lên tới 122.39 M AUD, phần lớn trong số đó — 114.83 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Subscription and Support Services, năm trước mang lại 102.03 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BIGTINCAN HOLDINGS LIMITED 101.95 M AUD, và năm trước đó — 93.55 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia