COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.

Doanh thu của COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA. trong năm ngoái lên tới 27.24 B AUD, phần lớn trong số đó — 12.54 B AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail Banking Services, năm trước mang lại 11.09 B AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA. 23.14 B AUD, và năm trước đó — 21.28 B AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia