SSS

SCHROLE GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SCHROLE GROUP LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là -0.00 AUD và doanh thu dự kiến sẽ đạt 4.30 M AUD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SCL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên