SCHROLE GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SCHROLE GROUP LTD

Doanh thu của SCHROLE GROUP LTD trong năm ngoái lên tới 5.84 M AUD, phần lớn trong số đó — 3.46 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Software, năm trước mang lại 4.16 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của International — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SCHROLE GROUP LTD 3.66 M AUD, và năm trước đó — 3.75 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia