SUPPLY NETWORK LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNL nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu SUPPLY NETWORK LIMITED

Thu nhập của SNL cho nửa đầu năm là 0.36 AUD trong khi ước tính là 0.33 AUD chiếm 7.19% bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 133.10M AUD mặc dù con số ước tính là 130.80M AUD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của SNL.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên