Bahrain National Holding CoBahrain National Holding CoBahrain National Holding Co

Bahrain National Holding Co

BNH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Bahrain National Holding Co, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BNH trong quý trước là14.09 M BHD, và cao hơn 2.82% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 1.59 M BHD.

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BHD
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY