Những nhà tạo lập thị trường

Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Bahrain có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty Bahrain sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.628B BHD1.200 BHD+1.69%73.755K0.5214.390.08 BHD−71.62%8.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
1.316B BHD0.530 BHD−7.02%255.193K3.9915.100.04 BHD5.25%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
852.478M BHD0.515 BHD0.00%17.796K0.2611.810.04 BHD+2.35%6.31%Truyền thông
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
550.231M BHD0.217 BHD−0.46%201.211K1.0112.690.02 BHD2.19%Tài chính
ABCARAB BANKING CORPORATION
373.84M BHD0.320 USD0.00%400K2.784.220.03 BHD4.69%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
369.039M BHD0.258 USD+1.98%276.175K2.358.750.01 BHD6.14%Tài chính
Sức mua mạnh
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
109.8M BHD1.230 BHD+0.82%1.865K0.097.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GHGGULF HOTELS GROUP
95.596M BHD0.423 BHD+2.67%20K0.3014.100.03 BHD+1.69%5.91%Dịch vụ Khách hàng
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
82.518M BHD0.580 BHD+1.58%11.876K1.0519.270.03 BHD+16.22%5.17%Bán Lẻ
SEEFSEEF PROPERTIES
69M BHD0.150 BHD0.00%155K1.8410.710.01 BHD+3.70%5.33%Tài chính
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
63.492M BHD0.060 BHD0.00%42.354K0.656.820.01 BHD0.00%Tài chính
ARIGARAB INSURANCE GROUP
61.686M BHD0.825 USD0.00%60K1.3011.700.03 BHD−28.86%6.06%Tài chính
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
57.092M BHD0.507 BHD0.00%19.601K0.308.590.06 BHD+4.06%6.90%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
52.293M BHD0.350 BHD+1.74%5K0.347.14%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
48.396M BHD0.135 BHD+1.50%80K1.328.440.02 BHD+4.58%6.77%Truyền thông
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
41.999M BHD0.315 BHD+1.29%30K0.819.660.03 BHD+58.25%6.35%Tài chính
ITHMRITHMAAR HOLDING BSC
32.964M BHD0.030 USD0.00%200K0.18−0.00 BHD0.00%Tài chính
ESTERADESTERAD INVESTMENT
32.245M BHD0.200 BHD−9.09%115K1.132.73%Hỗn hợp
INOVESTINOVEST BSC
31.274M BHD0.280 USD+7.69%52.505K0.2218.010.01 BHD+1075.00%0.00%Tài chính
NASSNASS CORPORATION BSC
21.938M BHD0.102 BHD0.00%200K0.666.850.01 BHD+432.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
20.095M BHD0.270 BHD0.00%17.269K1.035.56%Dịch vụ Phân phối
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
10.821M BHD0.099 BHD+10.00%112K1.549.900.01 BHD+35.14%6.06%Dịch vụ Khách hàng
BFMBAHRAIN FLOUR MILLS CO
8.441M BHD0.340 BHD−1.16%15.535K1.003.380.10 BHD+75.74%7.35%Công nghiệp Chế biến
FAMILYBAHRAIN FAMILY LEISURE BSC
3.168M BHD0.088 BHD+10.00%55K0.35−0.01 BHD+52.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng