Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
51.800M
Giá trị vốn hóa thị trường
38.000K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+9.00%
Hiệu suất Tháng
+21.05%
Hiệu suất Năm
+9.52%
Hiệu suất YTD
           
BNH BAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.461.10%0.01Sức mua mạnh38.000K17480.0051.800M8.020.06206.00
Tải thêm