ANTARCHILE SAANTARCHILE SAANTARCHILE SA

ANTARCHILE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

10500.000.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ANTARCHILE có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ANTARCHILE trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ANTARCHILE10500.00 CLP với giá ước tính tối đa là 10500.00 CLP và giá ước tính tối thiểu là 10500.00 CLP. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ANTARCHILE SA biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ANTARCHILEtin tức thị trường chứng khoán.