ENEL CHILE SA

ENELCHILE BCS
ENELCHILE
ENEL CHILE SA BCS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENELCHILE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ENEL CHILE SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ENELCHILE là 1.985T CLP. EPS TTM của công ty là 1.03 CLP, tỷ suất cổ tức là 1.29% và P/E là 28.29. Ngày thu nhập tiếp theo của ENEL CHILE SA là 28 Tháng 10, ước tính là 0.82 CLP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu