AFP HABITAT SA

BCSHABITAT
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HABITAT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AFP HABITAT SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HABITAT là 489.59B CLP. EPS TTM của công ty là 109.43 CLP, tỷ suất cổ tức là 24.51% và P/E là 4.45.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬