SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILESOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILESOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SQM_A nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

Doanh thu của SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE trong năm ngoái lên tới 7.22 T CLP, phần lớn trong số đó — 4.35 T CLP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Lithium and Derivatives, năm trước mang lại 7.12 T CLP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia and Others — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 4.60 T CLP, và năm trước đó — 7.25 T CLP.

Theo nguồn
Theo quốc gia