AKBANKAKBANKAKBANK

AKBANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AKBNK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AKBANK

Doanh thu của AKBANK trong năm ngoái lên tới 140.33 B TRY, phần lớn trong số đó — 68.80 B TRY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial Banking, Corporate Banking and SME Banking, năm trước mang lại 32.95 B TRY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AKBANK 150.36 B TRY, và năm trước đó — 111.79 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia