NIGBAS NIGDE BETON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIBAS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính NIGBAS NIGDE BETON.

Tỷ lệ giá trên doanh số của NIBAS là 22.77. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 780.60. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 21.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ