SINPAS GMYOSINPAS GMYOSINPAS GMYO

SINPAS GMYO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNGYO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SINPAS GMYO

Tổng tài sản của SNGYO trong Q3 23 là 21.86 B TRY, tăng 7.46% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 15.18% trong Q3 23 tới 10.36 B TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY